Çevre mühendisliği nedir? ne iş yapar iş ilanları maaşı kariyeri

Çevre Mühendisi nedir?

Çevre sürdürülebilirliğine ilgi duyanlar için uygun bir meslektir. Çevre mühendisleri özel, kamu ve gönüllü sektör kuruluşlarının çevresel performansını denetlemekten sorumludur. Kurumsal faaliyetleri inceleyerek iyileştirmeler yapılabilecek yerleri belirleyeceksiniz ve kuruluş genelinde çevre mevzuatına uygunluğunu sağlayacaksınız.

Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için çevre stratejileri de yaratacak, uygulayacak ve izleyeceksiniz. Kapsam alanınız tüm operasyonu gözden geçirip, çevresel denetimleri ve değerlendirmeleri gerçekleştirmek. Çevre sorunlarını belirler, çözer ve gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlarsınız.

Çevre Mühendisi Sorumlulukları

Çevreci bir yönetici olarak sorumluluklarınız:

 • Çevresel stratejileri ve eylem planlarını geliştirmek, uygulamak, kurumsal sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak,
  tüm mal ve hizmetler için sürdürülebilir tedarik konusunda öncülük etmek.
 • Kirlilik kontrolü, atık yönetimi, geri dönüşüm, çevre sağlığı, koruma ve yenilenebilir enerjinin tüm yönlerini koordine edersiniz.
 • Çevre politikalarına uygulanmasına öncülük etmelisiniz
 • Çevresel mevzuata uygunluğunu sağlamak
 • İngiltere, Avrupa Birliği ve uluslararası düzenlemeler ve mevzuat hakkında güncel kalmak
 • Yerel makamlar, kamu kuruluşları ve yetkili organlar ile irtibat kurmak
 • Çevresel performansı denetlemek, analiz etmek ve raporlamak
 • Bir organizasyonun çevresel risklerini ve finansal maliyetlerini belirlemek, değerlendirmek ve azaltmak için çaba göstermek
 • Bir organizasyonun her düzeyinde ortaya çıkan çevresel konuların etkisini fark etmeyi teşvik etmek ve arttırmak
 • Kurumsal etik ve sosyal sorumluluk alanlarında en iyi uygulamaları uygulamak ve ortaya çıkan sorunları gidermek
 • Organizasyonun çevre üzerindeki etkisini sürekli iyileştirmek için çevre yönetim sistemlerini geliştirmek ve uygulamak
 • Çevresel konularda halka açık oturumları ve istişareleri koordine etmek
 • Yönetim kurulu, üst düzey yönetim ve iç personel ile ilişkileri yönetmek
 • Çevresel konular ve sorumluluklar konusunda her seviyede personel yetiştirmek
 • Çevre eğitimi ve araştırmalara katılmak
 • Çevre hizmet anlaşmalarını müzakere etmek ve ilgili maliyetleri, gelirleri yönetmek
 • Şirkette sorumluluk üstlenerek çevresel raporlar yazmak
 • Örgütsel sürdürülebilirlik hedefleri belirlemek ve bu hedefleri gerçekleştirmek

Çevre Mühendisi maaşları ne kadardır?

Başlangıç ​​maaşları tecrübeye bağlı olarak 1800 ile 4000 TL arasında değişir.

Veriler yalnızca bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Çalışma saatleri endüstriye göre değişir. Kamu sektörünün çalışma saatleri genellikle Pazartesi-Cuma arası sabah 9’dan akşam 5’e kadardır. Özel sektörlerde hafta sonu çalışması ile saatlerin değişme olasılığı daha yüksektir.

Meslekten beklentiniz ne olmalı

Bir ofiste veya sitede geçirilen zamanın oranı işverene, tam rolüne ve spesifik projelerin belirli gereksinimlerine göre değişir.

Çevresel danışmanlıkta serbest meslek mümkündür.

Çevre Mühendisi Nitelikleri neler olmalı

Bu kariyer tüm mezunlara açık olsa da aşağıdaki konulardan birinde bir lisans eğitimi gerekli olacaktır:

 • Biyoloji
 • Yer bilimleri
 • Ekoloji
 • Enerji mühendisliği
 • çevre mühendisliği
 • Çevresel sağlık bilimi
 • Çevre bilimleri veya yönetimi
 • Yenilenebilir enerjiler mühendisliği

IEMA’nın verilerine göre çevre mühendislerinin yaklaşık yarısı bir Yüksek Lisans derecesine sahip. İlgili bir meslek kuruluşunun üyeliği işverenler tarafından arzu edilir.

Çevre Mühendisi Olma Becerileri

İhtiyacın olacak beceriler:

 • Problem çözümü için sistemleri anlama ve kullanma
 • İnisiyatif göstermek, ortaya çıkan problemleri tanımak ve sistem düşüncesi gibi yöntemleri kullanarak sorun çözme
 • Pazarlık etmek ve düzenlemek
 • Değişikliği uyarmak ve yönetmek
 • Güçlü liderlik ve nüfuz göstermek
 • Yüksek seviyede bilgisayar okur yazarlığı gösterme
 • Ticaret bilinci ve iş anlayışını gösterir
 • Kendisini motive edebilmek ve personeli her seviyede motive edebilme
 • Hem sözlü hem yazılı olarak etkili iletişim kurabilir
 • Projeleri yönetmek, sunumlar üretmek ve sunmak
 • Şirket içinde ve dış organizasyonlar ile etkili şebekeler kurmak

Çevre Mühendisi iş ilanları ve iş imkanları

 • Enstitüler
 • Hayır kurumları
 • Vakıf kuruluşlar
 • İmalat, mühendislik ve inşaat sektörü en yaygın çalışma sektörleridir
 • Çevresel yönetim danışmanlığı (ÇED raporu hazırlayan kuruluşlar)
 • Hükumet ve devlet organları
 • Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Müdürlüğü
 • Çevre Ajansı
 • Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Çevre Koruma Ajansı
 • Eğitim alanları üniversite gibi kuruluşlar olabilir
 • Akademik kariyer
 • Sağlık sektörü
 • İnşaat ve emlak sektörü
 • Taşıma ve nakliyat firmaları
 • Katı Atık bertaraf etme projeleri
 • Arıtma tesisleri
 • Greenpeace
 • Çevre etki değerlendirmesi projeleri
 • Atık Yönetimi geri dönüşüm firmaları
 • İklim değişikliği projeleri
 • Kirlenmiş araziyi kurtarma projeleri
 • Entegre kirlilik önleme ve kontrol projeleri
 • Gürültü yönetimi çalışmaları
 • Sürdürülebilirlik projeleri
 • Ürün paketleme sistemleri
 • Enerji firmaları
 • Belediyeler

Profesyonel mesleki gelişim

Mesleki odalara ve kuruluşlara üye olmalısınız. Sürekli kendinizi değişen teknolojiye ve bilgiye adapte edip güncel kalmalısınız. İç ve dış mesleki eğitim kurslarına, ilgili seminerlere ve konferanslara katılmalısınız.

Avrupa’daki mesleki organlara üye olunuz ve eğitim için kurslarını takip ediniz:

 • Ekolojik Çevre Yönetimi Enstitüsü (CIEEM)
 • Su ve Çevre Yönetiminin Chartered Institute (CIWEM)
 • Çevre Yönetimi ve Değerlendirme Enstitüsü (IEMA)
 • Aylık olarak Çevresel Veri Hizmetleri (ENDS) tarafından yayınlanan ENDS Raporu

Kariyer olasılıkları

Çevre mevzuatını yerine getirme, maliyet etkinliği kazanma ve çevresel olarak sorumlu olma ihtiyacı mesleğin içinde itici güçtür. Bunlar işletmeleri etkiler ve aşağıdaki alanlarda büyümeyi teşvik eder:

 • Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR)
 • Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)
 • Çevre yönetimi ve denetimi
 • Atık yönetimi

Artan sayıdaki çevresel danışmanlıklara katılmak, serbest meslek sahibi olmak veya eğitim alanına girmek için fırsatlar da vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir