Deniz ve okyanus bilimcisi nedir? ne iş yapar bölümü eğitimi

Deniz ve okyanus bilimcisi nedir?

Deniz bilimci nedir?

İklim değişikliği, çevre koruma, balıkçılık stoklarının korunması ve kıyı koruması gibi gerçek dünya konularına değerli katkılar sağlamak istiyorsanız deniz bilimcisi olmanızı düşünün.

Bir deniz bilim insanı olarak okyanuslara, yaşam biçimlerine ve kıyı alanlarına ilişkin araştırma, analiz ve tahminler yapacaksınız. Denizi ve araziyi, atmosferi, deniz tabanları ile olan etkileşimini analiz edeceksiniz ve elde ettiğiniz bilgileri yeryüzü altyapısındaki değişimleri tahmin etmek, kanuni mevzuat hakkında bilgilendirmek ve çevre korumayı teşvik etmek için kullanacaksınız.

Deniz bilimci türleri

Deniz bilimi geniş kapsamlı bir alandır. İçinde çeşitli alanlarda çalışabilirsiniz:

 • Biyojeokimya ve ekosistem dinamikleri
 • Kıyı işlemleri
 • Jeoloji ve jeofizik
 • Hidrografik ölçme
 • Deniz biyolojisi
 • Okyanusografi, okyanus modelleme ve tahmin
 • Paleoşinografi
 • Zooloji

Tüm roller iyi genel uzmanlık ve bilimsel yetenekler gerektirirken kariyer ilerlemesi için kıyı yönetimi, balıkçılık biyolojisi, okyanus değişiminin matematiksel modellenmesi, ekosistem dinamikleri veya kimyasal risk değerlendirmesi gibi belirli bir alanda uzmanlaşmak genellikle gereklidir.

Okyanus bilimci nedir?

Laboratuarlar, ofisler ve deniz sizin çalışma yeriniz olmakla birlikte okyanus bilimcisi olarak bir iş çeşitlenecek ve araştırma yoğun olacaktır.

Bir okyanus bilimcisi olarak deniz suyu, tatlı su, kutup buzu küpleri, atmosfer ve biyosfer arasındaki karmaşık etkileşimleri incelemek ve açıklamak için bilim ve matematik kullanacaksınız.

Amacınız okyanusların nasıl çalıştığını anlamak, tahmin etmek ve kaynaklarının en etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır.

Okyanus bilimcisi türleri

Oşinografinin bir alanında uzmanlaşmayı seçebilirsiniz örneğin:

 • Fiziksel oşinografi:  Akıntıların, dalgaların, gelgitlerin ve okyanus sirkülasyonunun özelliklerini ayrıca okyanusların sıcaklık, yoğunluk ve tuz içeriğini incelemek
 • Kimyasal oşinografi: Deniz suyu ve çökellerinin kimyasal bileşiminin belirlenmesi ve kirleticilerin etkisi
 • Biyolojik oşinografi:  Deniz canlıları, bitkileri ve organizmaların çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğini incelemek
 • Jeolojik oşinografi: Kayalar ve mineraller de dahil olmak üzere denizatı incelemesi

Bir okyanus bilimcisi olmanız sizi maden, nakliye, balıkçılık, kıyı yapımı, kirlilik, hava tahmini, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda çalışma yapmanız demektir.

Sorumluluklar

Uzmanlığınıza bağlı olarak genellikle şunları yapmanız gerekir:

 • Örnekleme ve veri toplama teknikleri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), görsel kayıt ve örnekleme gibi süreçleri kullanmak
 • Bilgiyi analiz etmek için bilgisayar veri tabanları ve uzman yazılımlarla birlikte çalışın örneğin belirli türler için nüfus değerlendirmeleri yapmak veya az bulunan bir alanda mercan resiflerinin devam eden hasarını değerlendirmek
 • Kurumlar, ticari kuruluşlar, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Dairesi (DEFRA) ya da petrol şirketlerinin deniz dibi üzerinde sondaj çalışmaları gibi resmi organlar için çevresel etki değerlendirmeleri gibi ayrıntılı raporlar hazırlamak
 • Bilimsel deneyler tasarlar, bulguları harmanlar ve uygun ekipmanı tasarlar ve kurar
 • Yeni araştırma kuramları geliştirmek ve hipotez test etmek
 • Denize bağlı örnekleme ve deneyler yapmak, denize giden gemilere dönemler vermek
 • Maliyet, plan ve yazma hibe önerileri gibi yeni kaynakların belirlenmesi
 • Araştırma bütçelerini yönetmek
 • Dergiler ve diğer uzman yayınlar için araştırma makaleleri hazırlamak ve konferanslarda araştırma bulgularını sunmak
 • Yeni araştırma ve teknolojileri takip edin, eğitim kurslarına katılın
 • İklim değişikliği, deniz temelli enerji teknolojileri ve çevresel etkiler gibi konularda tavsiyelerde bulunmak
 • Araştırma görevlileri, teknisyenler, gemi mürettebatı ve araştırma görevlileri dahil alanda meslektaşları ile irtibat kurma
 • Akademik bir kurumda bulunuyorsa uzman konularda ders vermek ve Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini denetlemek
 • Devlet bakanlarına, halka, akademik akademisyenlere ve ticari işverenlere konuşmalar yaparak eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapın

Maaş

Giriş seviyesindeki pozisyonlar için maaşlar 2100 TL civarındadır. Deneyimli kişiler  4730 TL maaş alır.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Özellikle saha gezisi yapıyorsanız çalışma saatleri uzun olabilir. Bunların uzunluğu birkaç günden birkaç aya kadar değişir ve tam 24 saatlik bir güne katılmak mümkündür. Karada bile deneylerin doğası laboratuvarda uzun saatler harcayabileceğiniz anlamına gelir.

Yarı zamanlı çalışma da mevcuttur.

Meslekten beklentiniz ne olmalı

İş sahada olabilir ister denizde seyreden bir gemi üzerinde, ister büroda, ister laboratuvar. Saha gezileri fiziken zorlu olabilir özellikle zor hava koşullarında denizde gerçekleşince. Yurtdışı iş veya seyahatin miktarı uzmanlık alanınıza bağlı olacaktır.

Birçok iş kıyıya yakın akademik veya deniz araştırma enstitülerinde kurulmuştur. Sınırlı kesimlerde denizde uzun sürmelere devam etmek için sabır, hoşgörü ve uyarlanabilirlik gerekir. Ayrıca okyanus giden gemilerde ve ağır ekipman inşa ederken veya kullanırken sağlığınıza ve emniyette kararlı olduğunuz önemlidir.

Deneyimli deniz bilimcileri kendi şirketinde çalışan bir danışmanlık temelinde çalışabilirler. Projeler genellikle hibe tarafından finanse edildiğinden sözleşmeler kısa vadede (12 ile 24 ay) olabilir. Bu ya tecrübe kazanmak ya da finansmanı takip etmek için yerini değiştirmeniz gerekebileceği anlamına gelir.

Nitelikler

Bitirmeniz gereken bölümler şunlardır:

 • Biyoloji
 • Kimya
 • Ekoloji
 • Jeoloji
 • Deniz bilimi
 • Deniz biyolojisi
 • Denizcilik çalışmaları
 • Oşinografi
 • Paleontoloji
 • Fizik
 • Zooloji
 • Matematik, istatistik veya bilgisayar gibi ilgili diğer alanlarla birleştirerek iyi bir hazırlık olur

Beceri

İhtiyacın olacak beceriler:

 • Güçlü analitik ve yorumlama becerileri
 • Titiz doğruluk ve detaylara dikkat
 • Ekip çalışması ve işbirliği becerileri
 • Deniz turları ve gemideki hayatın zorluklarını üstlenme istekliliği
 • Merak ve azim
 • BT becerileri
 • Tüplü dalış, tekne taşıma ve ilk yardım gibi pratik alanlarda deneyim
 • Rapor yazma, konferans sunuları ve hibe başvuruları için güçlü iletişim becerileri
 • Habitat haritalama ve tür tanımlama deneyimi
 • Coşku ve alana bağlılık
 • Uluslararası kuruluşlarla iş yapmak için ilgili dil becerileri ve yurtdışında yaşama veya seyahat deneyimi

İş ilanı ve iş imkanları

 • Laboratuar çalışmaları
 • Deniz bilimcileri
 • Deniz araştırma enstitüleri
 • Üniversiteler
 • Uluslararası kuruluşlar
 • Ticari şirketler
 • Devlet kurumları
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar
 • Deniz enerjisinde yer alan enerji, petrol ve gaz arama şirketleri
 • Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği organizasyonları
 • Mühendislik şirketleri
 • Deniz çevre ölçme danışmanlıkları
 • Deniz ve deniz tabanı türbinleri kullanan yenilenebilir enerji şirketleri
 • Deniz ve kıyı yönetimi organizasyonları
 • Deniz koruma ve çevre danışmanlıkları
 • Kirlilik ve su kontrol şirketleri
 • Yasal çevre koruma kurumları
 • Çevre ve koruma sadakaları
 • Deniz Yönetim Organizasyonu (MMO) gibi kamu kurumları
 • Deniz araştırma laboratuvarları ve acenteleri
 • Bazı işverenler özellikle akademik organlar veya devlet kurumları belirli süreli sözleşme ile bağlantılı olarak kısa veya uzun vadeli bir araştırma projesi üstlenmek üzere deniz bilimcilerini istihdam edebilir
 • Dünya Çapında Doğa Fonu (WWF) gibi sivil toplum kuruluşları (STK)
 • Petrol, gaz, su ve deniz enstrümantasyonu gibi kıyı ve deniz işlerinde endüstrileri
 • Enerji arz eden şirketler ve su şirketleri
 • Okyanus enstrümantasyon üreticileri
 • Çevre danışmanlıkları

Mesleki gelişim

İlgili araştırma, teknik ve pratik beceriler konusunda devam eden eğitim deniz bilimcisi olarak çalışmanın önemli bir parçasıdır. Araştırma görev ve projelerinin çeşitliliği, bir dizi beceri, teknik deneyim ve konu bilgisi oluşturmanıza olanak tanır.

Deniz Biyolojisi Derneği gibi organizasyonlar tarafından eğitim kursları ve çalıştaylar sunulmaktadır. Kurslar uzmanlık alanına göre değişiklik gösterir ve aşağıdakileri içerebilir:

 1. Tür tanımlama
 2. Anket becerileri
 3. Deniz bilimcileri için pratik beceriler
 4. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve diğer uzman yazılımlar
 5. Çevresel etki değerlendirmeleri
 6. Akustik ve sismik teknolojinin kullanımı
 7. Denize araştırma gezileri için uygulamalı analitik ve karar verme becerilerine ihtiyacınız olacak.
 8. Tekne elleçleme ve mürettebat
 9. Deniz tutma sorunu çözümü, yangın söndürme ve denizde sorumluluk
 10. İlk yardım ve iş sağlığı-güvenliği eğitimi
 11. Risk değerlendirmesi
 12. Ağır kaldırma ekipmanlarının kullanımı; vinçler, A-çerçeve ve hidrolik paketler

Doğal Çevre Araştırma Konseyi (NERC) NERC Doktora için NERC doktora ve eğitim vermektedir. Bu finansman doğrudan üniversitelere ve diğer araştırma kuruluşlarına veriliyor bu yüzden doğrudan ilgilendiğiniz kuruma başvurmanız gerekiyor.

Teknisyen ve bilimsel destek görevlerinde derece olmadan giriş mümkün.

Deniz bilimi popüler bir alandır ve rekabet şiddetli olabilir. İlgili kişileri hazırlamak, adınızı ve uzman ilgi alanlarınızı bilinçlendirmek içinde bir yol bulmanıza yardımcı olabilir.

Kariyer olasılıkları

Deniz bilimlerindeki bazı alanlarda açıkça tanımlanmış bir tanıtım yapısı bulunmamaktadır ve kariyer gelişimi bağlılığınızın, sıkı çalışmanın ve seçtiğiniz alanda uygun temasların kurulmasına bağlı olacaktır. Taşınmaya istekli olmak kariyerinizin ilk aşamalarında yaşamsal önem taşır ve deneyim kazanmak ve irtibat kurmak için bir dizi yan hamleler yapmanız gerekebilir.

Giriş seviyesinde pozisyonlar birinci derecede mevcuttur ve aynı kurumda doktora yapmak için okyanus laboratuvarlarında ve araştırma kurumlarında çalışmak için fırsatlar sağlar. Daha kıdemli görevler doktora, yönetim tecrübesi alan içinde başarıyla finansman ve kapsamlı yayın elde etme konusunda önemli deneyime sahip olmalı.

Bir akademik kariyer izliyorsanız olağan başlangıç ​​noktası bir Doktora derecesi alıyor ve ardından araştırma asistanı, öğretim görevlisi, öğretim görevlisi ve profesör olarak ilerliyor.

Çoğu deniz bilimcisi bir öğretim görevlisine başvurmadan önce birkaç kısa vadeli sözleşmeyi üstlenmelidir ve başarı araştırmanız, öğretim ve yayınlarınız tarafından belirlenir. Akademik alanda ilerlemek isterseniz uluslararası bir üne sahip olmak önemli bir faktördür.

Deniz merkezlerdeki veya laboratuvarlardaki irtibatlar faydalıdır. Üye olmanız gereken kuruluşlar şunlardır:

 1. Deniz Mühendisliği, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (IMAREST)
 2. Sualtı Teknolojisi Topluluğu (SUT)
 3. Ulusal Oşinografi Merkezi (NOC)
 4. Plymouth Deniz Laboratuvarı
 5. Bangor Üniversitesi Okyanus Bilimleri Okulu
 6. SUT
 7. Chartered Scientist
 8. Chartered Marine Scientist
 9. Chartered Marine Technologist statüsü sunan IMarEST
 10. Türkiye Denizcilik Araştırmaları Merkezi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir