Enerji mühendisi nedir? ne iş yapar maaşı iş ilanları

Enerji mühendisi nedir?

Bir enerji mühendisi doğalgaz kaynakları, petrol ve gazın çıkarılması ayrıca biyoyakıtlar, hidro, rüzgar ve güneş enerjisi de dahil olmak üzere yenilenebilir veya sürdürülebilir enerji kaynakları ile enerji üretimi ile ilgilenmektedir.

Enerji mühendisleri enerji sağlamak için verimli, temiz ve yenilikçi yollar bulmaya odaklanmıştır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli roller üstlenirler:

 • Makine tasarlama ve test etme
 • Mevcut süreçleri geliştirme yolları geliştirme
 • Dönüştürme, iletme ve elektrik ihtiyacını karşılamak için faydalı enerji tedarik etme
 • Yeni enerji üretmek, fosil yakıtlardan emisyonları azaltmak ve çevresel zararları en aza indirmek için araştırma yapma

Sorumluluklar

İş yükü sektör ya da bireysel projeye bağlı olarak son derece çeşitlilik gösterebilir. Genel olarak görevler şunları içerebilir:

 • Yenilenebilir enerji teknolojilerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve inşa edilmesinin bir parçası olmak
 • Yenilenebilir enerji üretimini mevcut güç sistemleriyle birleştirmek
 • Yakıt tedarikçileri ile yeni arzların düzenlenmesi ve tarife görüşmeleri yapılması
 • Saha incelemeleri ve enerji araştırmaları yapmak
 • Ekipman tasarlama ve seçme
 • Tasarım ve spesifikasyon hesaplamalarını tamamlamak için matematiksel bilgisayar modellerini kullanma
 • Laboratuvar deneylerini yapmak ve onları büyük ölçekli endüstriyel süreçlere uyarlamak
 • Ayrıntılı çalışma çizelgeleri, fizibilite çalışmaları ve maliyet tahminleri hazırlamak
 • Rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir teknolojilerin kurulması için saha ve zemin koşullarını kontrol etmek
 • Hizmet anlaşmalarını müzakere etmek ve ilgili maliyet ve gelirleri yönetmek
 • Yakıt sağlayıcılar, uzman yükleniciler, jeologlar ve diğer ilgili kuruluşlarla irtibat halinde olmak
 • Sürdürülebilir enerji girişimlerine katkıda bulunmak ve yeni enerji yöntemleri araştırmak
 • Mevzuat ve çevre standartlarıyla güncel tutmak
 • Yeni teknolojileri veya uygulamaları izlemek, performans göstergelerini geliştirmek
 • Enerji ve çevre kontrolü ile ilgili her konuda teknik uzmanlık geliştirmek

Enerji mühendisi ne kadar maaş alır?

Enerji mühendisleri için başlangıç ​​maaşları 2500 TL civarındadır. Türkiye ortalaması 3500 TL civarında olmaktadır. Maaşlar istihdam organizasyonunun coğrafi konumuna, sektörüne, boyutuna ve niteliğine göre önemli ölçüde değişebilir. Yurtdışında çalışırsanız 3000 Dolar civarı Türk şantiyelerinde göreve başlarsınız.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Çalışma saatleri de değişir. Tasarım, araştırma ve geliştirme rolleri genellikle Pazartesiden Cumaya sabah 9’dan akşam 5’e kadar sürmektedir. Enerji santralinde veya sondaj işlemlerinde saatler yedi günlük vardiya modeline dayanıyor olabilir. Bazı kuruluşlarda kısmi süreli çalışma veya kariyer tatili olabilir.

Meslekten beklentiniz ne olmalı

İş; bir ofiste, laboratuvarda veya sahada yapılabilir. Bazı işler uzak bölgelerde ve ya denizde kıyıdan uzakta olabilir. Deneyim kazandıkça serbest meslek, serbest çalışma, enerji veya çevre danışmanlığı mümkündür.

İş fiziksel olarak talep edilebileceğinden makul düzeyde bir zindelik ve hareketlilik gereklidir. Seyahat rolün büyük bir parçasını teşkil edebilir. Yurtdışı seyahat imkânları, bazı çok uluslu kuruluşlarla olabilir.

Bazı kuruluşlarla şirket arabası teklif edilebilir.

Enerji mühendisi nitelikleri

Bir enerji mühendisi olmak için mühendislik veya bilimle ilgili derecenize sahip olmanız gerekir. İlgili konular şunları içerir:

 • Yer bilimleri;
 • Elektrik, mekanik veya kimya mühendisliği
 • Çevre mühendisliği
 • Çevre bilimi ve yönetimi
 • Madencilik veya petrol mühendisliği
 • Yenilebilir veya sürdürülebilir enerji

Enerji mühendisi becerileri

Aşağıdakilere ilişkin beceri göstermeniz gerekir:

 • Bilim, teknoloji ve çevreye ilgi
 • Enerji piyasasının genel olarak anlaşılması
 • Enerji verimliliği ve karbon emisyonu ile ilgili mevzuat bilgisi
 • Hem yazılı hem de sözlü iletişim becerileri
 • Bilimsel ve matematiksel yetenek
 • Örgütsel ve müzakere becerileri
 • AutoCAD gibi 3D yazılım bilgisi dahil bilgisayar becerisi
 • Değişimi yönetme kabiliyeti
 • Ticari farkındalık ve iş anlayışı
 • Proje yönetimi becerileri
 • İnisiyatifi ve ortaya çıkan sorunları tanıma, aktif olarak çözüm geliştirme becerisi
 • Yabancı dil becerileri çok uluslu şirketlerde çalışmak için bir avantaj olabilir.

Enerji mühendisi iş ilanları ve iş imkanları

 • BP ve Shell
 • Tüpraş ve Petrol Ofisi
 • Petrol ve petrol şirketi
 • Enerji enstitüsü
 • Sanayi işverenleri
 • Petrol, gaz ve nükleer yakıt üretim endüstrileri
 • Üretim şirketleri
 • Devlet daireleri
 • Rüzgar, güneş enerjisi, gelgit ve jeotermal enerji gibi alternatif enerji kaynakları AR&Ge projeleri
 • İnşaat firmaları
 • Sıkı egzoz emisyonu mevzuatını yerine getirmeye yardımcı olan motor endüstrisi
 • Daha geniş üretim endüstrisi, jeneratörler, türbinler ve motorlara enerji ekipmanı tasarlama, test etme ve yükleme firmaları
 • Yanma odaları, petrol ve kömür arıtımı, biyodizel üretimi konularında kimya mühendisliği alanları
 • Enerji kuruluşları
 • Büyük hayır kurumları, enerji ortaklıkları ve danışmanlıkları
 • Enerji tasarrufu, bitki ve binaların etkin yönetimi hakkında danışmanlık veren kuruluşlarda iş imkanları vardır
 • Öğretim ve araştırma olanakları giderek yaygınlaşmaya başlayınca yüksek öğrenim kurumunda eğitmen olabilirsiniz.

Profesyonel mesleki gelişim

Muhtemelen eğitiminiz iş başında olacak.Gözetim altında yapılan işler iç ve dış kurslar vasıtasıyla yapılacaktır. Bazı büyük işverenler iyi yapılandırılmış ve sıklıkla şirketin farklı bölümlerine deneyim kazandıracak lisansüstü eğitim programlarını size sunar.

Mesleki kayıt için profesyonel bir kuruma üye olmalısınız. Sürekli mesleki gelişim gelişmeleri takip etmelisiniz. Eğitim kursları, seminerler ve konferanslara katılmalısınız.

Enerji mühendisi kariyer olasılıkları

Yenilenebilir enerji endüstrisi hızla büyüyor. Petrol, gaz talebi arttıkça işletmelerin karbon emisyonlarını azaltma ve enerjiyi verimli hale getirme yönündeki baskıları artmaktadır. Bu da güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir veya sürdürülebilir enerji kaynaklarının büyümesine yol açtı.

Bu alandaki talebe bağlı olarak kariyer fırsatları iyidir ve çoğu durumda üst düzey bir mühendis veya yönetim kadrosuna kadar çalışma imkânı olacaktır.

Kurumsal sosyal sorumluluk gibi alanlarda uzmanlaşabilir veya üretimi optimize etmek, yeni yenilenebilir enerji kaynakları bulmak için araştırmalara katılırsınız.

Artan sayıdaki çevre danışmanlıkları, serbest meslek sahibi olmak veya enerji mühendisliği üzerine ders vermek üzere kariyer fırsatları vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir