Hidrojeologlar ne iş yapar? görevi maaşı iş imkanları

Hidrojeolog nedir?

Bir hidrojeolog olarak yeraltısuyu kaynaklarını daha iyi korumak ve yönetmek için çalışarak çevreye önemli katkılarda bulunacaksınız.

Hidrojeologlar yer altı suyunun dağılımını, akışını ve kalitesini incelerler (öncelikle yüzey suyu ile ilgilenen hidrolojistlerin aksine)

Yeraltısuyu akış ve kalitesinin kavramsal bir modelini oluşturmak için teknik verileri ve haritaları yorumluyorlar. Ayrıca çevresel ölçüm ve örneklemeyi içerebilecek araştırmalar tasarlar.  Gelecekteki eğilimler ve yeraltı suyunun akışı, kalitesi üzerindeki etkileri hakkında tahminlerin yapılmasını sağlamak için modelleme teknikleri kullanın.

Sorumluluklar

Bir hidrojeolog olarak şunları yapmanız gerekir:

 • Bir alanın kaya türlerinin, yapısının, yeraltı suyunun oluşumu, hareketinin nasıl etkilediğinin anlaşılması için temel jeoloji bilgisini uygulayabilmek
 • Yeraltı suyu rejiminin ve / veya kirliliğinin bir resmini oluşturmak için haritaları, coğrafi verileri, tarihsel kanıtları, modelleri anlamak ve yorumlamak
 • Jeolojik oluşumlara, yüzey suyu akışına ve insan yapımı etkisine göre yeraltısuyu akışını, kimyasını ve sıcaklığını modellemek için bilgisayarlar kullanınımı
 • Araştırma ve izleme amaçlı saha çalışmaları, saha ziyaretleri yapmak
 • Sondajlar tasarlamak ve devreye sokmak
 • Yeraltı sularını ve yüzey sularını örneklemek ve ölçmek
 • Yeraltı suyu soyutlama ve yönetim faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmelerini üstlenmek
 • Toplanan bilgileri analiz etmek
 • Düzenli depolama alanları, inşaat gelişmeleri, madencilik veya tarım gibi faaliyetlerin yeraltı suyu kalitesine etkisini gözlemlemek
 • Diğer hidrojeologlar, hidrolojistler, ekolojistler, mühendisler ve ilgili alanlardaki diğer profesyonellerle bağlantı kurmak
 • Çevre mevzuatına uyumluluğunu sağlamak ve teknolojik gelişmelerle güncel olmak
 • Teknik birikime sahip olmayan kişilere rapor ve sunum yapabilmek
 • Teknik soruları cevaplamak
 • Müşterilere, kamuya yazılı ve telefonla tavsiye vermek
 • Projeleri ve müteahhitleri yönetmek
 • Sağlık ve güvenlik yönergeleri dahilinde çalışmak
 • Uzak köyler veya mülteci kampları için yeni su kaynakları bulma
 • Yeni kuyu yerleştirmek
 • Su kalitesi testi
 • Su kaynaklarını kirlilikten korumak
 • Kirleten kuyuları tespit etmek

Maaş

İlgili yüksek lisans derecesine sahip hidrojeologlar için başlangıç ​​maaşları 2500 TL’den başlamaktadır. Ortalama maaş aralığı 2500 TL ile 5900 TL arasında değişmektedir.

Maaşlar özel şirketlerde ve danışmanlıklarda kamu sektöründen daha yüksek olma eğilimindedir.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Çalışma saatleri kamu sektöründe saat 09:00 – 17:00 arasında ancak özel sektörde çalışanlar için daha uzun sürüyor. Arazi çalışması sırasında veya son başvuru tarihleri ​​yaklaştığında uzun çalışma saatleri gerekebilir.

Haftasonu çalışması olağan değildir. Esneklik ve yarı zamanlı çalışma bazı işverenler tarafından kullanılabilir.

Meslekten beklentiniz ne olmalıdır

İşler genellikle büro bazında yapılmaktadır ancak saha ziyaretleri ve saha çalışması özellikle danışmanlık hizmetleri verenler için yoğundur. Bunlar yıl boyunca ve tüm hava koşullarında gerçekleşebilir.

Site ziyaretleri uzak ve ulaşılması zor alanlarda olabilir. Bazı rollerin bir laboratuvar çalışması unsuru vardır. Tecrübeli hidrojeologlar deneyim tecrübesine göre kendi işlerini yapabilirler.

Seyahat iş günü içinde normaldir ve evde geceleme düzeni vardır. Yurtdışı çalışması için fırsatlar var.

Nitelikler

Jeoloji, çevre bilimi, jeofizik, bilim veya mühendislik alanında bir bölüm bitirmeniz şarttır. Genellikle hidrojeoloji, jeokimya, mühendislik, jeoloji veya çevre bilimlerinde yüksek lisans yeterli olmaktadır.

İşverenler genellikle hidrojeoloji alanında yüksek lisans derecesi veya yeraltı suları alanında uzmanlık istemektedir.

Yurtdışı eğitimi için ideal üniversiteler:

 1. Birmingham Üniversitesi Hijyenojisi – Coğrafya, Yer ve Çevre Bilimleri Yüksekokulu
 2. Newcastle Üniversitesi Hijyen ve Su Yönetimi MSc – İnşaat Mühendisliği ve Jeosciences
 3. Strathclyde Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Hydrogeology – Sivil ve Çevre Mühendisliği Bölümü

Beceri

Göstermeniz gerekecek beceriler:

 • Mükemmel bir aritmetik düzey
 • Disiplinler arası bilimsel bilgi
 • Matematiksel modelleme becerileri
 • Jeolojiyi görselleştirme ve yeraltısuyu akışını üç boyutlu olarak kavrama becerisi
 • Eksik bilgiden sonuç çıkarabilme becerisi
 • Karmaşık verileri değerlendirme kapasitesi
 • Proje yönetimi becerileri
 • Çalışmak için organize ve esnek bir yaklaşım
 • Ticari bilinirlik
 • Bir ekip içinde iyi çalışma kabiliyeti
 • Rapor yazma da dahil olmak üzere sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • BT becerileri
 • Bir ehliyet evet ehliyet

İş imkanları ve iş ilanları

Hidrojeologlar bir dizi sektörde istihdam edilmektedir. Tipik işverenler şunları içerir:

 • Çevreci ve mühendislik danışmanlıkları
 • Jeolojik araştırması
 • Ekoloji ve hidroloji merkezi
 • Çevre ajansı
 • Çevre koruma ajansı
 • Su tedarik şirketleri
 • Madencilik veya taşocakçılığı organizasyonları
 • Nükleer sanayi
 • Depolama sahası işleten atık bertaraf şirketleri
 • Araziyi kirletebilen büyük sanayi kuruluşları örneğin ilaç, çelik ve kimyasal sanayi
 • Özel kurslar, üniversiteler, belirli akademik araştırmalar
 • Yenilenebilir enerji şirketleri ve kuruluşları
 • DSİ, Çevre Bakanlığı, Belediyeler

Profesyonel mesleki gelişim

Çoğu kuruluş indüksiyon eğitimi verecektir. İşbaşı eğitimi, harici dersler, sektördeki yeni teknolojiler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Mesleki kuruluşlara üye olunu:

 1. Su ve Çevre Yönetiminin Enstitüsü
 2. Jeolojik Mühendisleri Odası
 3. İnşaat Mühendisleri Odası
 4. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (IAH)

Kariyer olasılıkları

Kariyer ilerlemesi becerilere ve kabiliyete bağlıdır ancak yeraltı suyu uzmanlıklarında kariyer hızlı olabilir. Sürekli mesleki gelişim fırsatlarını düzenli olarak üstlenmeniz gerekecek.

İnsan kaynakları yönetiminin yanı sıra kaynakların planlanması ve kullanılmasıyla ilgili kararlar alınmasını içeren ekip lideri pozisyonlara geçmek mümkündür.

Bazı hidrojeologlar kariyerlerini çevresel politika geliştirme ya da örneğin termal düzenleme ve nükleer atıkların yok edilmesi için yeraltı sularının kullanımı yönlendirmektedir. Yeraltı suyu ile yüzey sularının etkileşimi ve seldeki rolleri hakkında da araştırma yapabilirsiniz sonra tavsiyelerde bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir