İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri sorumlusu nedir? ne iş yapar

İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri sorumlusu nedir?

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) mülk, çevre ve telekom gibi her alanda kullanılan bir bilgidir.

CBS karmaşık coğrafi bilgilerin toplanması, depolanması, analizi, manipülasyonu ve sunumu için kullanılan bilgisayarlı sistemlerdir. Roller değişse de tüm CBS görevlileri haritaların üretimi ve verilerin analizi ile ilgilenmektedir.

CBS teknolojisi nehirlerin ve yolların konumu, toprak, bitki örtüsü veya insanlar hakkında bilgi gibi bir çok farklı veri biçimini bir haritada üst üste koymaya izin verir.

Veriler tüm kaynaklarda aynı ölçeklere sahip olacak şekilde değiştirilebilir böylece karmaşık okumalar haritadan alınabilir. Bu insanların kalıpları analiz etmesini sağlar.

CBS sistemleri hükümet ve ticaretin birçok kesiminde istihdam edilmektedir ve bir CBS memuru bir dizi işveren için çalışabilir.

Sorumluluklar

Coğrafi bilgilerin toplanmasındaki sorumluluklar:

 • Özel şirketler, devlet kurumları ve yerel otoriteler için tarla, sokak lambaları, yol bariyerleri, taşkın savunmaları ve benzeri alanlardaki GPS araçlarını kullanarak “varlıkların” konumunu yakalamak
 • Kağıt haritalarını GIS veri kümelerine dönüştürmek için örneğin telekomünikasyon kablolarının yerini veya orijinal haritalardaki su boru hatlarını kaydetmek için masa tabanlı veri yakalama (sayısallaştırma)
 • Coğrafi bilgilerin depolanması, analizi ve sunumu
 • CBS veri saklama için gerekli yapıları oluşturmak ve muhafaza etmek
 • Farklı sistemler arasında CBS verilerini yüklemek, aktarmak için araçlar geliştirmek
 • CBS bilgisini bir biçimden diğerine dönüştürmek için programlar oluşturarak coğrafi bilgilerin incelenmesi, işlenmesi, analizi ve sunumu
 • Kurumsal internet sitelerinde CBS verilerini ve araçlarını sunmak için internet uygulamaları geliştirmek
 • Farklı GIS veri setlerini bir araya getirmek ve yeni bilgi oluşturmak ya da örnekleri araştırmak için araçlar kullanmak
 • Nüfus artışı rakamlarını kullanan ve okul kapasitesine olan talebi tahmin etmek için planlama bilgileri kullanmak
 • Sel baskını riskinden etkilenen insanların sayısının tahmin edilmesi veya potansiyel sayısının hesaplanması için modeller geliştirmek
 • Faaliyetlerin birçoğu proje tabanlı olup ihtiyaç duyulan bilgilerin doğasını ve amacını açıklığa kavuşturmak için müşterilerle birlikte çalışmayı içerir.

Maaş

Maaşlar 1800 TL ile 3500 Tl arasında değişmektedir.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Tipik bir çalışma günü genellikle sabah 9’dan akşam 5’e kadardır ancak diğer proje bazlı çalışmalarda olduğu gibi proje sürelerine göre değişebilir.

Meslekten beklentiniz ne olmalı

PC tabanlı çalışma gerektirir ancak aynı zamanda meslektaşları ve kurum dışındaki kişilerle çok fazla bağlantı kurabilirler.

Bazı roller veri yakalama veya veri geçerliliği için önemli miktarda saha çalışması gerektirebilir.

Üyelerin çok farklı becerilere ve deneyime sahip olduğu multidisipliner çalışma takımlarını yönetmek için bir GIS görevlisi olarak projelere katılabilir. Bu zorlu olabilir ancak aynı zamanda çok teşvik edici olabilir.

Bir iş günü içinde seyahat beklenir. Bazı görevlerde bu oldukça sık olabilir.

Nitelikler

Bitirmeniz gereken bölümler şunlardır:

 • Coğrafi bilgi sistemleri bölümü
 • Topoğraf 2 yıllık
 • Harita mühendisliği 4 yıllık
 • Coğrafya bölümü
 • Bilgisayar bilimleri

Beceri

 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin yanı sıra sunum becerileri
 • Motivasyon ve aktif bir tutum
 • Gereksinimleri çalışma çözümlerine çevirme yeteneği
 • Bilgisayar becerileri ve ArcGIS, Netcad gibi özel yazılımları kullanmak
 • Verileri yönetme ve istatistikleri analiz etme becerisi
 • Baskı altında iyi çalışabilme becerisi

İş ilanları ve iş imkanları

 • Çevre ajansı
 • Doğa organizasyonları
 • Hayır kurumları
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Sağlık ve sigorta şirketleri
 • Gaz, elektrik ve su gibi kamu hizmetleri şirketleri
 • Telekomünikasyon şirketleri
 • Finansal ve eğlence hizmetleri
 • Perakende kuruluşları
 • Sigorta şirketleri
 • Motorlu taşıt kurtarma hizmetleri
 • Silahlı kuvvetler
 • Polis yetkilileri ve acil servisler
 • Pazar araştırma grupları ve reklam ajansları
 • Özel sağlık hizmetleri şirketleri
 • Sivil toplum kuruluşları (STK)
 • CBS danışmanlıkları
 • Doğal kaynaklar ve çevre koruma örgütleri
 • Askeri ve kamu alanları
 • Petrol ve doğalgaz projeleri
 • İnşaat firmaları
 • Karayolları Müdürlüğü
 • DSİ, Toki
 • Belediyeler
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Profesyonel mesleki gelişim

Bazı büyük işverenler kurum içi eğitim sağlayabileceği halde eğitim çoğunluğu iş başında olur. CBS için yeni programlar sunan yazılım geliştiricileri bu paketlerin kullanımı konusunda eğitim vermektedir.

Mesleğin kapsamı çok disiplinli olduğu için programlama, iletişim ve proje yönetimi konusunda daha ileri eğitim veya belirli sektörlerin bilgisine yönelik eğitim yararlı olabilir.

CBS’de çalışan birçok kişi kendilerinin ve mesleğin aynı anda geliştiğini bildirmektedir. Bu nedenle belirli bir rol için iş geliştikçe gerekli olan her türlü beceri elde etmeye hazırlanmak gibi bir eğitim verilmemektedir.

Coğrafi Bilgi Derneği (AGI) üyelerin katılmasına ilişkin yeminli coğrafyacı durumu (CGeog (CBS)) tarafından sunulan Avrupa eğitimleri vardır.

Türkiye Harita Mühendisleri Odası bu alanda öncülük yapmakta ve eğitimler vermektedir.

Kariyer olasılıkları

Kariyer gelişiminde tipik bir rota olmadığından kariyer ilerlemesi başlamakta olduğunuz yere bağlıdır.

CBS’de ekipler çoğu zaman haritacılar, bilgisayar programcıları, veri analistleri, yöneticiler ve proje yöneticileri dahil olmak üzere bir dizi profesyonelden oluşur.

Bir CBS görevlisine tipik bir rota gibi bir şey varsa başka olasılıklar olmasına rağmen proje yöneticisine ve daha sonra genel GIS yöneticisine geçebilir.

Başarılı mesleki gelişim kamu, özel sektör ve üçüncü sektörlerden seçim yapabileceğiniz birçok alana sahip olduğunuzdan kendi ilgi alanlarınızı daha erken açıklığa kavuşturmaya bağlıdır.

Aşağıdaki alanlardan birine odaklanmayı seçebilirsiniz:

 1. Uygulamalar geliştirme
 2. Kamu veya ticari sektörlerdeki bilgi yönetimi
 3. Satış ve pazarlama
 4. Mekansal analiz

CBS’deki bir kariyerini başka bir tutkuyla birleştirmek için bile potansiyel var. Dünya daha mobil hale geldiğinden coğrafi etiketleme fotoğrafları ve artırılmış gerçeklik gibi GPS kullanan uygulamaların ortaya çıkması (global konumlandırma sistemleri) CBS için yeni kullanımlara ve fırsatlara yol açabilir.

Önemli bir deneyim kazandıktan sonra bazı GIS görevlileri bir GIS yöneticisi rolü kazanır veya CBS dışındaki diğer proje yönetimi çalışmalarına geçerler.

Serbest çalışabilir veya kendi danışmanlık alanınızı kurabilirsiniz. Alternatif olarak eğitime geri dönün; bilgisayar bilimleri ve coğrafya derecelerinde lisansüstü derslerde yeni CBS modülleri, akademik alanda birkaç fırsat sunuyor.

İş ararken CBS içinde bir çok alan vardır:

 • CBS / mekansal / coğrafi / konum analisti
 • GIS teknisyeni / harita teknisyeni
 • CBS veri uzmanı / uzmanı
 • CBS uygulama uzmanı
 • Mühendis yardımcısı / teknisyeni

Deneyim kazandıktan sonra yurtdışında çalışmak için de fırsatlar var. Avustralya, Kanada, Avrupa ve ABD’de CBS uygulamalarını genişletmekte ve bazı istihdam imkânları sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir