Jeofizik nedir? ne iş yapar nasıl olunur iş ilanları maaşı kariyeri

Jeofizikçi nedir?

Birçok jeofizikçi petrol ve gaz şirketi için çalışırken aynı zamanda inşaat, madencilik, su şirketleri ve çevre kuruluşlarında da fırsatlar bulur.

Bir jeofizikçi olarak yerçekimi, manyetik, elektriksel ve sismik olmak üzere bir dizi yöntem kullanarak dünyanın fiziksel yönlerini inceleyeceksiniz.

Petrol ve gaz endüstrisinde dünyanın yüzeyinin altında yatan şeylerin bir resmini yaratarak hayati bir rol oynayacaksınız. Bunu yeryüzünde ve çevresinde hareket eden sismik dalgalar üzerine veri toplayarak yapacaksınız.

Toplanan sismik verilerin kalitesini kontrol etmek ve onu yorumlamaktan sorumlu olacaksınız böylece hidrokarbonların birikmesine ilişkin haritalar çıkaracaksınız.

Ayrıca rezervuar modelleri oluşturmak için kayaçların fiziksel özelliklerini incelemekle birlikte iyi veri toplamak ve değerlendirmekle yükümlüsünüz.

Jeofizikçiler edinme, yorumlama, işleme başlıklarında göre alır.

Jeofizikçiler genellikle sismik araştırmayı üstlenmekte, petrol ve gaz şirketleri veya danışmanları için kontrollü sismik veri üretmektedir. Çalışmalarınızdan bazılarının denizaşırı bölgelerde olması muhtemeldir.

Bazı jeofizikçiler örneğin jeofizik teknikler kullanarak depolama sahalarının incelenmesi gibi çevresel danışmanlık faaliyetlerine dahil olabilirler veya sismolojik yapıları araştırmak ve sismolojik bilgileri halka ve hükumete sağlamak için bir araştırma enstitüsünde çalışabilirler.

Jeofizikçi Sorumlulukları

Bir jeofizikçi olarak şunları yapmanız gerekir:

 • Sitede başlamadan önce plan öncesi projeler
 • Veri toplama planlarını tasarla
 • Uygun sismik ölçüm ve veri işleme tekniklerine karar vermek
 • Ekipmanı dünyanın çeşitli yerlerine götürüp deprem sismometresini yerleştirme
 • Usulsüzlükleri saptamak için kayıt ekipmanının reaksiyonunu gözlemleyebilme
 • Büro-saha konumları arasında veri yönetimi, kalite kontrolü ve iletişim için bilgisayarları kullanarak 2D ve 3D sismik verileri yorumlamak sonra haritalamak
 • Toplanan sismik veriler hakkında toplantılara ve sunumlarda katılma sonra sunumları takıma, müşterilere, üst düzey yöneticilere veya ortaklara rapor etmek
 • Rezervuar hacimlerini ölçmek
 • Potansiyel petrol ve gaz verimini değerlendirmek
 • Uzak yerlerde genellikle sınırlı kaynaklarla sorunları çözmek için hızlı ve bağımsız düşünün
 • Sismik ekipmanı tasarlar, test eder, değiştirir ve onarırsınız
 • Veri toplama usullerini uyarlamak
 • Sahada veya uzakta her seferinde birkaç hafta bilim adamları ve diğer personel ekibi ile yakın bir çalışma yapmak
 • Çizelgeleri ve raporları derleyin
 • Belge ve iş loglarını yaz
 • Bir dizi jeofizik destek ve rehberlik sağlamak
 • Yeni ve gelişen teknolojilere ayak uydurmak
 • Veri toplama ve matematiksel işlemedeki mevcut teknikleri iyileştirmenin yanı sıra yeni teknikler ve yöntemler geliştirmek
 • Bütçe, kaynak ve zaman kısıtlamaları içinde çalışmak

Jeofizikçi maaşları ne kadardır?

Başlangıç ​​maaşları niteliklerinize ve tecrübelerinize bağlı olarak değişir. 2800 TL ile 3500 TL arasında maaşınız değişir.

Bir veya daha fazla büyük projeden sorumlu olduğunuzda  maaşlar 4000 TL ile 7500 TL arasında değişir. Doğru beceri ve tecrübeye sahipseniz maaşınız 10000 TL’yi aşabilir.

Maaşlar endüstriler arasında değişir. Maaşlar petrol hizmeti şirketleri gibi ticaret şirketlerinde daha yüksektir.

Veriler yalnızca bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Denizde çalışma günü 12 saattir. Deniz seyrüseferleri genelde dört ile altı hafta sürer.

Çalışma düzenlemeleri şirketler ve roller arasında değişir. Bir büroda veya laboratuarda çalışıyorsanız güvenli, rahat çalışma koşulları ve 40 saat çalışma haftası bekleyebilirsiniz. Araştırmaya katılıyorsanız çok farklı çalışma koşullar sizi bekler bu da yurtdışında veya denizde izinsiz günleri bulur.

Meslekten beklentiniz ne olmalı

Kıyafet kodu ofisinizde veya sitede çalışmanıza bağlıdır. Yerinde çalışma, evden yoksunluk, yurtdışı iş ve seyahat gibi yüksek düzeyde sorumluluk içerir. Yer değiştirme olanakları var ancak b, kariyer tercihlerinize ve planlarınıza bağlıdır.

Keşifte laboratuvarlarda ve ya akademik alanda çalışıp çalışmadığınıza bağlı olarak çok fazla seyahat, yurtdışında çalışma ya da denizde çalışma fırsatı bulabiliriz.

Jeofizikçi nitelikleri ne olmalı

İlgili derece konuları arasında fiziksel, matematiksel,  uygulamalı bilimler ve mühendislik bulunmaktadır. Aşağıdaki bölümleri bitirmelisiniz:

 • Jeoloji Mühendisliği
 • Jeofizik
 • Yer bilimleri
 • Matematik
 • Fizik

Jeofizikçi Becerileri

Göstermeniz gerekecek beceriler şunlar olmalı:

 • Verileri işlemek ve jeofizik özelliklerin üç boyutlu modellerini üretmek için iyi Bilgisayar Teknolojisi (BT) becerisi
 • Sayısal beceriler
 • Proje yönetimi becerileri
 • Analitik ve problem çözme becerileri
 • Esneklik ve uyarlanabilirlik
 • Detaylara dikkat ve bilgileri doğru bir şekilde kaydetme yeteneği
 • Fikirleri ve bulguları ifade etmek için raporlar üretmek ve sunum yapmak
 • Takım çalışması becerileri
 • Son başvuru tarihine ve baskı altında çalışma yeteneği
 • Seyahat etmek arzusu
 • Sürekli öğrenmeye bağlılık
 • Jeolojik haritaların yorumlanmasını
 • Çeşitli kayalar ve mineraller arasında ayrım yapılmasını gerektirebileceğinden iyi renk vizyonuna da ihtiyacınız olacaktır
 • Bazı ilanlar için bir ehliyet ve sağlıklı olduğuna dair kanıt gerekebilir.
 • Yurtdışı çalışmalarda ikinci dil, kültürel farkındalık bir avantajdır.

Jeofizikçi iş deneyimi ve iş imkanları

 • Petrol ve gaz şirketleri
 • Üniversiteler
 • Danışmanlık firmaları
 • Gaz depolama sahalarının inşası, işletilmesi ve kapatılması
 • Çevre danışmanlığı
 • Petrol ve gaz çıkarma sahaları
 • Arama şirketleri
 • İnşaat firmaları
 • Su şirketleri
 • Madencilik şirketleri
 • Çevre ajansları
 • Jeolojik araştırmalar
 • Devlet kurum ve kuruluşları
 • Üniversiteler ve araştırma enstitüleri
 • MTA (Maden Teknik Arama)
 • Türkiye Petrolleri Arama Faaliyetleri
 • Enerji Bakanlığı

Profesyonel mesleki gelişim

Büyük petrol ve gaz şirketlerinden bazıları jeofizik mesleğinde uzmanlaşmadan önce çeşitli ekiplerde çalışma deneyimi de içeren tam bir iki yıllık yapısal eğitim programı sunmaktadır.

Eğitiminiz üzerinde çalışılabilecek konular:

 1. Mevcut kuyularda araştırma
 2. Manyetik ve yerçekimsel potansiyel alan verileri analizi
 3. Araştırma çalışmalarına katılım
 4. Kayaç analizi eğitimi

İlk altı aylık eğitim yoğun olabilir bu yüzden sağlık, güvenlik ve alan eğitimi ile jeofizik-sismik veri işlemek zorunda kalırsınız.

Deneyimli bir meslektaşınız yanında birlikte çalıştığınız bir deneme süresi olabilir. Yetkinliğe dayalı değerlendirmeler çoğu firma içinde düzenli olarak yapılır.

Jeoloji Mühendisleri Odası üyesi olmalısınız.

Kariyer olasılıkları

Deneme süresi dolduktan ve bir kere tecrübe kazandıktan sonra üst düzey jeofizikçilere daha sonra ekip lideri ve daha sonra da yönetimde üst düzey bir role gidebilirsiniz. Ayrıca artan bir sorumlulukla bir uzman teknik role taşınmak da mümkündür.

Roller arasındaki hareket kolaylığı şirket yapısına bağlıdır.

Jeofizik veya jeoloji ile ilgili bir konuda yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim kariyer gelişimine yardımcı olur.

Mevcut işlerin miktarı petrokimya ve arama şirketleri arasındaki birleşmelerin sonucu olarak değişebilir. Bununla birlikte tüm işler petrol ve gaz endüstrilerine bağımlı değildir.

Serbest danışmanlık kariyer gelişimi için iyi bir yol sağlar ve belirli bir jeofizik alanında uzmanlık imkanı sunar.

Bir jeofizikçi olarak çalışma hayatınız boyunca birçok işe sahip olmanız muhtemeldir. Sismik bir tercüman, mühendislik jeolojisi ve tehlike tahmini gibi sismolojik alana geçmek mümkün olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir