Jeokimya nedir? ne iş yapar iş ilanları kariyer maaşı

Jeokimyacı nedir?

Jeolojide ve kimyada uzmanlığınız varsa, bu bilgiyi de doğal kaynakları aramaya veya çevreyi temizlemeye yardımcı olmak için kullanmak isterseniz bu kariyer sizin için olabilir.

Bir jeokimyacı olarak kayalar ve minerallerdeki kimyasal elementlerin miktarını, dağılımını araştırmak için fiziksel ve inorganik kimya kullanacaksınız. Ayrıca bu elementlerin toprak ve su sistemlerine olan hareketlerini inceleyeceksiniz. Fosil yakıt kompozisyonunu incelemek için organik kimya kullanacaksınız.

Araştırmalarınız petrol arama çalışmalarını yönlendirir, su kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir ve aynı zamanda zehirli atık alanlarını temizleme de yardımcı olur. Petrol ve gaz şirketleri, çevre danışmanlıkları, araştırma tesisleri ve eğitim kurumları için fırsatlar mevcuttur.

Jeokimyacı Sorumluluklar

Bir jeokimyacı olarak şunları yapmanız gerekir:

 • Kaya, mineraller, toprak ve diğer çevresel örneklerin yaş, doğa ve bileşenlerini analiz etmek
 • Gaz kromatografisi, karbon ve izotop verileri, viskozite, solvent özütleme dahil olmak üzere numune testleri yapmak
 • Kütle spektrometreleri, mikroskoplar ve elektron mikroskopları kullanmak
 • Saha örnekleri toplamak için saha ziyaretleri yapmak
 • Uzman yazılımları kullanarak bilgisayar modelleri üretebilir
 • Araştırma ve analiz için spesifik jeokimyasal alanlar haritalardan yararlanmak
 • Verilerin yorumlanması ve sonuçların analiz edilmesi
 • Jeologlar, petrol mühendisleri ve ticaret müdürleriyle irtibat kurmak
 • Jeologlara destek ve tavsiyelerde sunmak
 • Bilgi izlemek ve organize etmek için veri tabanları geliştirin
 • Müşterilere veri ve geri bildirim sağlamak
 • Uzun vadeli teorik ve uygulamalı araştırmalar üstlenmek
 • Dergiler için teknik raporlar ve makaleler yazın
 • Jeokimyadaki belirli alanlar hakkında ders vermek
 • Konferanslarda ve diğer etkinliklerde sunum yapmak
 • Gelişmeleri ve yeni araştırmaları takip edin

Jeokimyacı maaşları ne kadardır?

Giriş seviyesinde bir jeokimyacı 2000 TL ile 3000 TL arasında maaş alır. Tecrübeleriniz ile maaşınız 5000 TL’yi aşabilir.

Maaşlar işverenin türüne, yerine ve doğasına göre değişir. Çok uluslu bir organizasyon için çalışıyorsanız muhtemelen daha yüksek maaş alacaksınız.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Çalışma saatleri özellikle saha gezisi sırasında normal çalışma saatlerinin dışında olur. Danışmanlıklar ve daha büyük işverenler esnek çalışma planları sunma eğilimindedir.

Meslekten beklentiniz ne olmalı

Laboratuarda çok zaman geçirebilmenize rağmen örnek toplama alanında çalışmak için de fırsatlar bulunmaktadır. Üst düzeylerde iş daha fazla yönetim ve operasyon yönetimi içerebilir. Arazi çalışması fiziksel olarak talep edilebilir.

Serbest meslek veya serbest çalışma deneyimli jeokimyacılar için bir seçenektir. Arama ve ekstraksiyon endüstrisi uluslararasıdır. Yurtdışında yaşamak ve çalışmak için fırsatlar vardır.

Jeokimyacı Nitelikleri

İlgili dereceler fiziksel, matematiksel ve uygulamalı bilimler, mühendisliği içerir. Şu bölümlerden mezun olmalısınız:

 • Kimya mühendisliği
 • Yer bilimleri
 • Çevre Bilimleri
 • Jeokimya
 • Jeoloji
 • Jeofizik veya jeoteknoloji
 • Deniz bilimleri veya okyanusografisi
 • Maden veya maden mühendisliği

Jeokimyacı Becerileri

Sahip olmanız gereken beceriler:

 • Genel teknik yeteneği ve güvenlik bilinci gibi laboratuvar becerileri
 • Güçlü iletişim ve kişiler arası beceriler
 • Takımın bir parçası olarak çalışma yeteneği
 • Ağ kurma becerileri
 • Araştırma becerileri ve bir projeyi yönetme becerisi
 • İyi aritmetik beceriler
 • Örnekleri analiz etmek ve verileri harmanlamak için metodik bir yaklaşım
 • İyi IT ve veritabanı becerileri
 • Entelektüel olmak ve kişisel esneklik

Jeokimyacı iş ilanları ve iş imkanları

 • Akademik ve çevresel araştırma kurumları
 • Petrol ve gaz operatörleri
 • Servis şirketleri
 • Danışman şirketler
 • Geoteknik ve Jeolojik Çevre Uzmanları Derneği
 • Petrol ve gaz şirketleri
 • Araştırma büroları
 • Madencilik şirketleri
 • Çevre danışmanlıkları
 • Üniversiteler ve araştırma enstitüleri
 • British Geological Survey (BGS) ve British Antarctic Survey (BAS) gibi uzman çevre organları
 • Petrol ve Gaz arama şirektleri

Profesyonel mesleki gelişme

Ekstra laboratuar ve pratik araştırma becerilerini çabucak almalısınız. Bir danışmanlık için çalışıyorsanız proje yönetimi ve bütçeler gibi işletme konularında bir anlayış geliştirmeniz gerekir.

Alan çalışması gerektiren işlerde işverenlerin göçükten kurtulma gibi hayatta kalma becerileri konusunda eğitim vermeleri beklenir.

Seminerlere, konferanslara ve kısa derslere katılın. Alanında yüksek lisans eğitimi isabetli olacaktır.

Kariyer olasılıkları

Özellikle kariyerinizin başlangıcında coğrafi hareketlilik ve esnek bir iş tutumu yararlıdır. İlgili deneyimi kazanmak için dolaşmaya istekli olmak, güçlü bir portföy, bir iletişim ağı kurmanız daha fazla fırsatlar yakalamınza yardımcı olacaktır.

Bir kere tecrübe kazandıktan sonra petrol ve gaz, madencilik veya çevre gibi belirli bir alanda uzmanlaşmanız muhtemeldir. İlerleme ilgi alanlarınıza ve seçtiğiniz sektörde mevcut fırsatlara bağlı olacaktır.

Deneyimli jeokimyacılar için petrol endüstrisinde veya çevre danışmanlığında danışmanlık temelli proje çalışmalarına geçmek için de fırsatlar vardır.

Akademik alanda ilerleme kaydedilmesi aktif bir araştırma profiline sahip olmanıza bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir