Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü nedir? iş imkanları maaşı kariyeri

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü nedir?

Nanoteknoloji uzmanları disiplinlerarası bilim sınırlarını, nano ölçekli parçacıklara ve etkileşimlere dayalı yeni malzemeler, yöntemler veya prosedürler oluşturmak için zorlarlar.

Nanoteknoloji uzmanları maddeleri nano ölçeğinde (metrenin milyarda biri) manipüle ederek yeni malzeme ve ekipman geliştirmenin yanı sıra teşhis aletleri geliştiriyorlar. Nanoteknoloji fen, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik ve bilgisayar bilimleri alanlarını kapsar.

Onların çalışmaları belirli alanlardaki nano ölçekli sistemleri (organik ya da inorganik) gözlemlemek üzere çeşitli disiplinlerdeki diğer araştırmacıların gözlemi üzerine yapılan deneyler tasarlamak ve yürütmektir. Daha sonra sonuçlar yeni bir malzeme, cihaz veya prosedür gibi pratik uygulamalar geliştirmek için analiz edilir. Hesaplamalı araştırma teorik bilgileri artırmak ve pratik deneylerin tasarımında ve geliştirilmesinde yardımcı olmak üzere simüle nano ölçekli deneyler ve sistemler kullanılarak da yapılabilir.

Nanoteknoloji araştırmaları genellikle farklı bölümler veya kurumlar arasında işbirliğine dayalı olup akademi ve endüstri arasındaki sınırı aşmaktadır. Bir nanoteknoloji uzmanı olarak muhtemelen bir doktora yapmış olacaksınız ve işinizde merkezi olan geniş bir bilgi tabanının temelini oluşturmak için o dönemde geliştirilen bağlantıları ve ağları kullanacaksınız.

Sorumluluklar

İş genellikle laboratuardadır ancak doğası, endüstri veya akademik alanda çalışıp çalışmadığınıza bağlı olabilir. Her iki çalışma alanındaki sorumluluklar genellikle aynıdır. Yapmanız gerekenler:

 • Nano ölçekli sistemleri araştırmak ve analiz etmek için deneyler planlamak ve yürütmek
 • Kompleks enstrümantasyonu işletmek, tasarlamak ve inşa etmek
 • Deney sonuçlarını açıklayacak teorileri geliştirmek için veri çıkarmak
 • Raporlara ve bilimsel makale veya kitaplara sonuç yazmak
 • Ürün veya malzemelerin testini düzenleyebilmek
 • Yeni ürünler geliştirmek ve yeni metodoloji uygulama yolları geliştirmek
 • Doğru sonuçların kayıtlarını tutmak
 • Fonlama için başvurular yazmak
 • Genellikle diğer disiplinlerden olanlar da dahil olmak üzere diğer bilim insanlarıyla işbirliği yapın
 • Uzman beceri ve uzmanlık geliştirme
 • İş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinde çalışmak
 • Öğrencilere veya stajyerlere öğretmek veya ders vermek
 • Mevcut ürünleri veya prosedürleri iyileştirmek için yenilikçi yöntemler geliştirmek
 • Yapılan herhangi bir çalışmada kâr zarar marjını düşünün
 • Uzman edebiyat ve toplantılar yoluyla çalışma alanınızdaki gelişmeler hakkında geniş bilgi sahibi olmak
 • Çeşitli bulgulara yer vermek de dahil olmak üzere departman, kurumsal, ulusal toplantılar ve konferanslarda yeni bulgular yaymak
 • Bireysel projeleri ve iş parçalarını yönetmek
 • Bir araştırma ekibi veya bir grup araştırma öğrencisini yönetmek

Maaş

Maaş aralıkları 3000 TL ile başlayıp 6000 TL civarında olmaktadır.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Nanoteknoloji uzmanları haftada 37 saat çalışıyor ancak son başvuru tarihlerini karşılamak için fazla mesai yapmanız gerekebilir. Akademide iseniz öğretim sorumlulukları veya ekipman erişim süresindeki sınırlamalar yüzünden ara sıra düzensiz saatler çalışmanız gerekebilir. Endüstrideki nanoteknologlar vardiya düzenine veya ticari son tarihlere uymak için çalışmak zorunda kalabilirler.

Yarı-zamanlı çalışma mümkün olabilir.

Akademik çevrede sözleşme süresi veya yükümlülükleri fon sağlama hibelerine bağlı olabilir.

Endüstride düzenli olarak fazla mesai yapmanız mümkünken akademik alanda mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte sorumluluklarınıza izin veriyorsa kendi çalışma saatlerinizi ayarlama özgürlüğüne sahip olabilirsiniz.

Meslekten beklentiniz ne olmalı

Bir nanoteknoloji uzmanı olarak çoğunlukla laboratuvarda bulunacaksınız ancak mevcut projenizin niteliğine bağlı olarak başka ayarlarda çalışmanız gerekebilir.

Bazı araştırmalar katı güvenlik protokolleri uyarınca tehlikeli veya zehirli malzemelerle çalışmayı içerebilir. Erken akademik yayınlar muhtemelen kısa vadeli sözleşmelerdir.

İşler Türkiye’de genelinde yaygın olarak bulunur ancak uzman araştırma ile ilgili yayınlar daha az kurumla sınırlı olabilir. Belli bir uzmanlık alanındaki görevlerin yurtdışında olduğunu bulmak alışılmadık bir durum değildir. Bu nedenle en azından sınırlı süreli olarak yurtdışında çalışma isteğiniz umutlarınızı artırabilir.

Ulusal ya da uluslararası konferans ve toplantılara katılmak için bazen bir iş günü içerisinde seyahat etmek gereklidir. Bireysel bağışlara bağlı olarak bu tür toplantılarda genellikle fon kullanılabilir.

Nitelikler

Bitirmeniz gereken bölümler şunlardır:

 • Biyoloji
 • Biyokimya veya kimya biyolojisi
 • Kimya
 • Bilgisayar bilimi
 • Elektronik
 • Mühendislik
 • Malzeme bilimi
 • Fizik

Beceri

 • Teknik ve bilimsel beceriler
 • Analitik beceriler ve problem çözme için mantıklı bir yaklaşım
 • Sayısal beceriler
 • Karmaşık konularla hem sistematik hem de yaratıcı olarak baş edebilme kapasitesi
 • BT becerileri ve bilgisayar kontrollü ekipman kullanma becerisi
 • Yayın için rapor ve kağıt yazma yeteneği
 • Takım çalışması ve proje yönetimi becerileri
 • Öz-motivasyon ve sabır
 • Zaman ve bütçeleri etkin bir şekilde yönetme becerisi
 • İletişim ve sunum becerileri

İş ilanları ve iş imkanları

 • Tüm sektörlerde nanoteknoloji ürünlere ihtiyaç duyduğundan yapacakları çalışma sonsuzdur
 • Nanoteknoloji uzmanlığı alanları
 • Askeri projeler
 • Nanoteknoloji üniversiteleri
 • Devlet laboratuvarlarında ve endüstride istihdam
 • AR&GE çalışmaları
 • TUBİTAK
 • Nanoteknoloji alanında çalışan şirketler
 • Üniversite ya da bir araştırma organizasyonu
 • Üniversiteler ve üniversite kariyer hizmetleri

Profesyonel mesleki gelişim

Bir araştırma görevinde istihdam ederken bir doktora için okumakta iseniz bir amir tarafından destekleneceksiniz. Doktora ve diğer transfer edilebilir becerilerinizi başarmak için gerekli olan becerileri kapsayan kurum tarafından sunulabilecek ilave eğitim almanız muhtemeldir.

Bir üniversitede çalışıyorsanız kariyerinizin ilk aşamalarında genellikle doktora sonrası eğitimlere erişirsiniz. Özgeçmiş araştırmacılara kariyer gelişimi hakkında bilgi de dahil olmak üzere kaynaklar ve tavsiyeler sunmaktadır.

Endüstride çoğu işveren araştırma teknikleriyle ve alanda yeni teknolojilerle güncel kalmanızı sağlamak için eğitim ve destek sunacaktır.

Ayrıca teknik gelişmeler üzerine harici eğitim kurslarına katılabilir ve bağımsız araştırma yoluyla alanınızdaki gelişmelere ayak uydurması beklenir. Konferansa katılmak genellikle iş rolü içerisinde beklenir.

Sürekli mesleki gelişim (CPD) kariyeriniz boyunca önemlidir ve bu alandaki destek Araştırma Konseyiniz tarafından sağlanmaktadır Ayrıca mesleğinize olan bağlılığınızı gösterecek olan alanınızdaki bir seviyedeki yeterliliği belirten ilgili bir meslek kuruluşunun üyesi olabilirsiniz. İlgili kuruluşlar nanoteknoloji dalınıza göre değişiklik gösterebilir ve şunları içerebilir:

 1. Fizik Enstitüsü
 2. Uluslararası Nanoteknoloji Birliği
 3. Kraliyet Kimyası Topluluğu
 4. Royal Biyoloji Topluluğu

Kariyer olasılıkları

Kariyer yapıları her işverene göre değişir ancak kariyer yolları tüm sektörlerde iyi tanımlanmış olma eğilimindedir ve araştırma hedeflerine ulaşılmasına bağlıdır.

Başlangıçta endüstrideki bilim adamları bilgi ve pratik becerileri artırmak için uygulamalı işlevlerde çalışırlar. Deneyim büyüdükçe projeler için daha fazla sorumluluk alırsınız ve sonuç olarak bir proje yöneticisi veya teknik direktör (iş unvanları işverenler arasında değişir) olmadan önce diğer bilim insanlarının çalışmalarını yönetmeye başlayabilirsiniz.

Akademik araştırmalarda bir doktora genellikle bir veya daha fazla kısa süreli doktora sonrası araştırma sözleşmeleri ve üç yıllık uzunluklar verilir. Reklam pozisyonlarını alabilir veya çalışmak istediğiniz kimi bir bilim adamına spekülatif olarak başvurabilirsiniz. Bunlar dünya çapındaki laboratuvarlara dayanıyor olabilir bu nedenle yer değiştirme isteği ilerleme için yararlı olabilir. Akademik teşvik yayınlanan orijinal kağıtların kalitesi ve miktarı ile ölçülen araştırma başarısına bağlıdır. Finansman çekme konusundaki başarı fonlama başvuruları yapmak için zaman alan bir işleme bağlı olacaktır.

İlerleme o zaman bir öğretim üyeliğine ve nihayetinde yönetim sorumlulukları olan bir profesör görevine yapılır. Bununla birlikte ancak bu kendi araştırma projenizin ve grubunuz için finansman sağlamada başarılı olmanız durumunda mümkündür. Öğretim ve idari sorumlulukları olmayan sürekli araştırma görevleri akademik çevrelerde nadiren aranır. Aynı alanda çalışan uluslararası bir uluslararası ağ oluşturarak ilerlemenizi artırabilirsiniz.

Bazı profesyonel organlar Bilim Konseyi tarafından gerekli standartı karşılayan bilim insanlarına Chartered Scientist (CSci) statüsü vermek için lisans almışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir