Operasyonel araştırmacı nedir? ne iş yapar görevi maaşı

Operasyonel araştırmacı nedir?

Başarılı bir operasyonel araştırmacı olmak için güçlü matematiksel yeteneğe, iyi iletişim becerilerine ve geniş veri setlerini analiz etmeye ihtiyacınız olacaktır.

Operasyonel araştırmacılar organizasyonlara daha iyi sistemler ve operasyonel prosedürler geliştirmeleri için analitik yöntemler uygularlar.

Bu rolde bir organizasyonun operasyonlarını inceleyeceksiniz ve daha etkili çalışma yöntemleri bulmak için matematiksel modelleme, bilgisayar yazılımları veya diğer analitik yaklaşımları kullanacaksınız. Organizasyon bilgileri stratejik bir politika geliştirmek ve daha iyi kararlar vermek için kullanabilir.

Bazen yönetim bilimi olarak bilinen operasyonel araştırma (OR) İkinci Dünya Savaşı sırasında matematiksel ve bilimsel teknikleri askeri operasyonların planlamasına uygulamak için İngiltere’de geliştirildi. Günümüzde sanayi, ticaret ve devlet hizmetleri genelinde kullanılmaktadır.

Operasyonel araştırmacı Sorumlulukları

 • Operasyonel araştırmacılar problem yapılandırma tekniklerini, simülasyonu ve ileri nicel yöntemleri kullanarak  gerçekleştirir
 • Varsayımları incelemek
 • Bir örgütün operasyonlarının derinlemesine anlaşılmasını kolaylaştırmak
 • Pratik eyleme karar vermek
 • Değişim yönetimini desteklemek
 • İlerlemeyi gözden geçirme
 • Yöneticiler ve personelle görüşme
 • Sistem ve personel verileri kuruluş içindeki çeşitli seviyelerde toplanması
 • Sorunu tanımlamak ve elde etmek istediğiniz sonuçları bilmek
 • Verileri toplamak, analiz etmek ve problemleri çözmek için genellikle elektronik tablolar, veri tabanları, pragmatik sayısal yaklaşımları kullanarak model geliştirme
 • Simülasyon, ağ analizi, karar analizi, çok kriterli analiz, senaryo analizi, yumuşak sistem modellemesi, optimizasyon, oyun teorisi ve kuyruk teorisi gibi analitik yöntemler kullanmak
 • Doğrusal programlama da dahil olmak üzere matematiksel programlama tekniklerini kullanma
 • İstatistiksel yöntemler kullanarak hipotezleri test etmek
 • Müşterilerin yönetim problemlerine yenilikçi ve pragmatik çözümler belirlemek sonra bu çözümleri test etmek
 • Sonuçta beslenme ve seçilen seçeneklerin uygulanmasına yardımcı olma
 • Bulgular raporu hazırlamak ve müşterilere sunum yapmak
 • Çoğu zaman karmaşık süreçleri teknik olmayan bir kitleye açık ve ikna edici bir şekilde açıklamak gerekir
 • Bir projenin yaşam döngüsü boyunca teknik olmayan bir dilde ilerlemeyi ve sonuçlarını açıklamak
 • Önerilen değişikliklerin faydalarından ikna etmek için açıkça müşteriyle iletişim kurmak

Operasyonel araştırmacı maaşı

Başlangıç ​​maaşları 2000 TL ile £ 2800 TL arasındadır. Maaş yer, sektör ve akademik geçmişinize bağlı olacaktır. Kıdemli seviyede maaşlar 4000 TL ile 8000 TL arasında değişir.

Kamu sektöründe maaşlar bu ölçeğin altındadır. Maaşlar uzmanların analiz yapmaktan çok stratejik planlamaya katılan serbest meslek ve danışmanlık alanlarında daha yüksek olma eğilimindedir.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Genellikle haftada 37 saat çalışacaksınız ancak proje süreleri karşılamak için daha uzun saatler ve haftasonu çalışması gerekebilir.

Meslekten beklentiniz ne olmalı

İş çoğunlukla ofis tabanlı olup müşterileri ziyaret etmekle geçer. Her kademedeki insanlarla sık temas vardır. Serbest meslek veya serbest çalışma mümkündür ancak yaklaşık beş yıl tecrübe kazandıktan sonra.

Başlıca fırsatlar danışmanlıktır yapmaktır. Bazen yurt dışı seyahat gerekebilir. Seyahat, danışmalarda daha çok yaygındır.

Operasyonel araştırmacı nitelikleri

Çoğu operasyonel araştırmacı şu bölümleri bitirmelidir:

 • İşletme
 • Ekonomi
 • Mühendislik
 • Sağlık ve tıp bilimi
 • Yönetim bilimi
 • Matematik
 • Operasyonel araştırma
 • Fizik
 • İstatistikler
 • Teknoloji bilimleri
 • Yüksek lisansınızı üstteki alanlarda da yapabilirsiniz

Operasyonel araştırmacı becerileri

İhtiyacın olacak beceriler şunlardır:

 • Uygun gelişmiş analitik teknikleri tanımlama ve kullanma becerisi
 • Matematiksel kavramların güçlü bir şekilde anlaşılması
 • Ham matematiksel verileri anlamlı bilgilere dönüştürme becerisi
 • Teknik ve teknik olmayan kitlelere çözümleri açıkça anlatan iyi iletişim kurma becerileri
 • Meslektaşları ve müşterileri ile bir uyum kurma becerisi
 • Esneklik ve yeni fikirler alma becerisi

Operasyonel araştırmacı iş ilanları ve iş imkanları

Aşağıda OR tekniğinin kullanıldığı başlıca alanlardan sadece birkaçı verilmektedir. Girebileceğiniz iş alanları şunlardır:

 • Devlet operasyonel araştırma servisi
 • Savunma sanayi ve TSK
 • Finansal hizmetler
 • Ulusal sağlık servisi ve Sağlık Bakanlığı
 • Üretim endüstrisi
 • Petrol endüstrisi
 • Yönetim danışmanlıkları
 • Perakende sektörü
 • Piyasa ve tüketici bilgileri analizi
 • Ulaştırma ve seyahat
 • Pazarlama
 • Üniversiteler ve araştırma kurumları
 • Strateji kuruluşları
 • Siyasi ve politik araştırma merkezleri
 • Medya ve basın organları

Profesyonel mesleki gelişim

Yabancı kuruluş olan The OR Society tarafından organize edilen önemli uluslararası etkinlikler de dahil olmak üzere çeşitli eğitim kursları, seminerler ve konferanslar düzenlenir. Bu kurslar sürekli mesleki gelişim (CPD) için faydalıdır. Örneğin danışmanlık becerileri veya risk analizi sunar.

OR daimi olarak değişiyor bu nedenle gelişmeleri takip edip güncel kalınmalıdır.

Bir yüksek lisans dersi almaya karar verebilirsiniz. Bazı araştırma kurumları şunlardır:

 1. Ekonomik ve Sosyal Araştırma Kurumu (ESRC)
 2. Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi (EPSRC)
 3. Üniversitelerde araştırma ve geliştirme birimleri

Kariyer olasılıkları

Teşvik ve uzun vadeli umutlar mükemmeldir. Bir analitik çalışmasının yönetiminin yanı sıra kendiniz de bir takım analitik çalışmalar yapmaya devam ederseniz bir proje veya ekibe liderlik etmek için fırsat yakalarsınız.

Buradan bir sonraki adım OR departmanını yönetmek veya belirli bir oryantalitede uzmanlaşmak olacaktır. Üretim veya pazarlama bölümünde çalışmak mümkündür.

Yönetim danışmanlığı çerçevesinde çalışan veya bir OR işlevinde kalmayı isteyenler ticari bir organizasyona geçebilir. Danışmanlıkta kalmak isteyenler sadece müşteri projelerinde çalışmak yerine bir danışmanlık hizmeti yürütmeye odaklanabilir. Kamu sektöründe olanlar 10 ile 15 yıl sonra üst düzey memuriyet seviyesine erişebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir