Sağlık hizmeti yöneticisi bölümü nedir? ne iş yapar ve maaşı

Sağlık hizmeti yöneticisi nedir?

Bir sağlık servis müdürü hastanenin, pratisyen hekimin (GP) veya toplum sağlığı hizmetlerinin stratejik, finansal ve gün geçtikçe çalıştırılmasından sorumludur.

Yöneticiler yönetmeliklerin ve yerel koşulların ihtiyaçlarını göz önüne alırken; klinik, klinik dışı personel, diğer ortak kuruluşlarla irtibat halinde olurlar.

Sağlık hizmetleri içerisinde aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda yönetsel rol vardır:

 • Finans
 • İnsan kaynakları (İK)
 • Klinik yönetimi
 • Personel yönetimi
 • Proje yönetimi ve ihale
 • Bilgi yönetimi
 • Tesis yönetimi
 • Operasyonel yönetim

Sağlık hizmeti yöneticisi sorumlulukları

Sağlık hizmetlerinin maliyetini, dağıtımını ve kalitesini yönetmekle yükümlüdürler.

Bölüm ve rolün özel niteliğine bağlı olarak görevler şunları içerebilir:

 • Klinik, profesyonelleri, büro ve idari personeli idare etmek
 • Personel alımı, seçimi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini yönetmek
 • Bir kuruluşun, belirli bir birimin veya bir hizmet alanının gündelik yönetimini denetlemek sonra yeni politikalar ve direktifler uygulama
 • Medikal ve tıp dışı çalışanlarla irtibatlar kurmak
 • Verileri toplamak ve analiz etmek
 • Hastalar için kaliteli bir sağlık hizmeti sağlama ve maddi sorunları ile ilgilenmek
 • Kalite güvencesi ve izleme amaçları için veri çıkarılması
 • Bütçeleri belirlemek ve finansmanları sıkı kısıtlamalar dahilinde sürdürmek
 • Hizmet sunumunu iyileştirmek için stratejik değişiklikleri planlamak ve uygulamak
 • Toplantılara katılmak, raporlar yazmak ve çeşitli izleyicilere sunumlar sunmak
 • Klinik yönetimi ekibi, denetim ekibi ve personelle toplantılar yapmak
 • Yemekhaneler, yemekler, temizlik, depolama ve güvenlik hizmetleri (çoğunlukla taşeronlarla) yönetmek
 • Ekipman ve malzeme satın alma
 • Bilgi ve finansal verileri yönetmek bunları performansı analiz etmek ve ölçmek
 • İyi bir bilgisayar becerisi şarttır.

Sağlık hizmeti yöneticisi maaşı ne kadardır?

İlk deneyiminden dolayı 2500 TL maaş ile başlarsınız sonraları deneyime göre 9000 TL maaş aralığında aylık geliriniz olur.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Çalışma saatleri genellikle sabah 9’dan akşam 5’e kadardır ancak belirli roller ve uzman alanlarda vardiya gerekebilir. Esnek bir tutum gereklidir ve belirli dönemlerde ek saatler beklenmelidir. Yöneticiler akşamları veya hafta sonları bazen görüşme yapabilir.

Meslekten beklentiniz ne olmalı

İş genellikle büro bazlıdır ancak büyük organizasyonlarda yöneticiler sitenin farklı bölümlerinde vakit geçirebilirler. Kıdemli pozisyonlarda kadınlardan daha fazla erkek olmasına rağmen kadınlar toplam işgücünün yaklaşık% 80’ini oluşturuyor.

Kıyafet değişir ancak çoğu yöneticinin resmi giyinmesi beklenir. Yöneticilerin genellikle olumsuz durumlarda yeni politikalar uygulamaları bekleniyor. Seyahat bazı rollerde gerekebilir.

Yöneticiler yeni bütçeleri, sistemleri ve politikaları uygularken ara sıra sağlık meslek mensuplarının temsilcilerinden denetçilerle karşılaşabilirler.

Sağlık hizmeti yöneticisi nitelikleri

Bu mesleği yapmanız için bitirmeniz gereken bölümler:

 • Finans yönetimi
 • Genel müdürlük
 • Sağlık analizi
 • Sağlık bilişim yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Politika ve strateji yönetimi

Mülk yönetimi, insan kaynakları (İK), BT ve bilgi yönetimi gibi uzmanlık alanlarında ilerleme de mümkündür.

Yönetim dışındaki alanlarda bazı personel nitelik ve deneyim kazanarak yönetime girebilir. Hemşireler, doktorlar ve terapistler gibi tıbbi profesyonellerin genel yönetim rollerine geçmesi de mümkündür.

Sağlık hizmeti yöneticisi becerileri ne olmalı

Aşağıdakilere ilişkin kanıt göstermeniz gerekecek beceriler:

 • Çeşitli bireyler ve meslek grupları ile etkin iletişim kurmanız gerekeceği için sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • Dinleme becerileri, başkalarını müzakere etme ve onları ikna etme becerisi
 • Motivasyon edebilme
 • Hasta / müşteri odaklı sonuçların elde edilmesine verilen önem ve hedeflerin karşılanması için heves
 • İnisiyatif ve liderlik becerileri
 • Başkalarının güvenini, bağlılığını ve işbirliğini kazanma becerisini
 • Takım çalışması becerileri ve başkalarıyla etkili bir şekilde işbirliği yapma becerisi
 • Tedavilerin anlaşılması ve gelişen tıbbi teknolojileri de içeren klinik sorunları kavrama becerisi
 • Çeşitli zorluklarla başa çıkmak için örgütsel beceriler
 • Esnek ve yaratıcı problem çözme yeteneği
 • Fon tahsisi veya personel seviyelerinin düzenlenmesi gibi hassas alanlarda karar verme yeteneği
 • Aritmetik ve karmaşık konuları analiz etme, bilgi toplama, verileri anlama, temel eğilimleri belirleme becerisi
 • Mevcut uygulamalara meydan okumak ve alternatif bulmak için uyarlanabilir çalışmalar çıkarmak
 • Baskı, stres, yeni tıbbi teknolojiler, tedaviler, politikalar, uygulamalar ve yeniden yapılanma biçimindeki sürekli değişime karşı baş edebilme becerisi

Sağlık hizmeti yöneticisi iş ilanları ve iş imkanları

 • Özel ve devlet hastaneleri
 • Tüm sağlık kuruluşları
 • Tıbbi ve medikal ürün üreten tesisler
 • Sağlık Bakanlığı

Profesyonel mesleki gelişim

Tüm yönetici adayları sağlık yönetimi liderliğinde lisansüstü sertifika almak için çalışırlar. İnsan kaynakları yönetimi mezunları ise insan kaynakları yönetimi konusunda yüksek lisans ve sertifika eğitimi alamaya çalışırlar. Sağlık bilişimi yönetimi eğitimcileri akademisyen olmak için çaba gösterirler.

Mali şemada eğitim biraz daha uzun sürer ve tecrübe gerektirir. Kamu finansmanı  veya muhasebe alanında eğitim faydalı olacaktır.

Kariyer olasılıkları

Sağlık yönetimi içinde bir dizi fırsatlar mevcuttur; politika geliştirme ve operasyon yönetimi, strateji planlama birimlerinde ilerlersiniz.

Oldukça başarılı yöneticilerin eğitimlerini tamamladıktan on yıl içinde yönetmen ya da yönetici rollerine geçmeleri mümkündür.

Tesis yönetimi, insan kaynakları (HR) veya finans gibi ilgili uzmanlık alanlarındaki nitelikler terfi etmeye yardımcı olur.

Sağlık politikasının iyi bir şekilde anlaşılması ve devletin planladığı eğilimler kariyer gelişimine yardımcı olabilir. Son yıllarda devlet organları sağlık sektöründe başarılı yöneticileri daha üst görevlerde çalışmasını istemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir