Su bilimcisi bölümü nedir? maaşı iş imkanlar

Su bilimcisi nedir?

Verileri yorumlamada iyi iseniz ve çevreyle ilgileniyorsanız bir hidroloji uzmanı olarak kariyer elinize gelecektir.

Hidrologlar ticari, çevresel ve akademik ortamlarda su ve su kaynaklarının izlenmesi, yönetimi ve korunmasına katılırlar.

Kanallar ve borular vasıtasıyla suyun sağlanması için mühendislik hizmeti vererek etkin bir su akışı sağlarlar. Çalışmaları suyun en uygun maliyetle tedarik edilmesini sağlamaktır. Doğal ve evsel su kaynaklarının verimli planlanması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı için katkıda bulunur.

Su bilimcisi Sorumlulukları

Bir hidroloji uzmanı olarak şunları yapmanız gerekir:

 • Belli bir alanda mevcut suyu yönetmenin en etkili yöntemlerini değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış bilgisayar modelleme paketleri kullanmak
 • Çevresel değişimlerin su akışındaki etkisini analiz etmek
 • Ağaçlandırma veya ekin sulaması gibi arazi kullanımındaki olayların su kaynakları üzerindeki etkisi
 • Kuraklık ve sel gibi spesifik hava koşullarına tepki planlar su toplama yerleri ve malzemeleri hazırlamak
 • Taşkın tahmini ve kuraklık yönetim stratejisinin geliştirilmesinde hidrolojik modellemeyi üstlenmek
 • Su kullanımını ve yağış miktarını tahmin ederek su kaynaklarının geliştirilmesine yardımcı olmak
 • Belli bir doğal drenaj alanındaki suyun kullanımını (su toplama alanı) dikkate alarak su verimlerini tahmin edin
 • Yağış, koşu ve havza ile toprak ve kayalar arasındaki ilişkiyi değerlendirmek
 • Yüzey suyunun asitliği, nitrat seviyeleri veya diğer yaygın kirliliğini etkileyen faktörleri araştırmak
 • Su kaynak sistemlerini hesaplayıp denetleyecek bir sistem kurup verileri analiz etmek
 • Nehir kaynaklarını kullanma talebinde bulunan şirketler ve kuruluşlar için lisansları belirlemek
 • İlgili yönetmelikleri uygulamak
 • Su düzenleyicileri, danışmanlar ve araştırmacılar gibi dış organlardan gelen sorunları değerlendirmek
 • Yeni nehir akış göstergelerinin kurulumunda proje yönetimi danışmanlığı sağlamak
 • Uzmanlar, danışmanlar ve müşterilerle irtibat kurmak
 • Su şirketleri tarafından üretilen kuraklık ve su kaynakları planları hakkında geri bildirim sağlamak
 • Hidrometristler ve diğer personel tarafından veri toplamayı denetlemek
 • Su kaynaklarının planlanması ve sel yönetimi için verilerin toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesini denetlemek
 • Su kaynakları modelleme ve analizine hidrolojik ve istatistiksel teknikleri uygulayabilecek bilgiye sahip olmak sonra bu verileri bilgisayar sisteminde geliştirmek
 • Hidrolojinin tüm alanlarında ve yeni gelişmelerde güncel kalmalısınız
 • Su kaynakları planlaması
 • Tezervuar ve nehir taşkın riski değerlendirmesi
 • Su kalitesi
 • Drenaj
 • Bir projenin zamanında, maliyet ve kalite hedeflerine ulaşmasının sağlanmak
 • Finansal izleme, iş ve strateji geliştirme dahil işletmenin yönetimine katkıda bulunmak

Su bilimcisi maaşları

Başlangıç ​​maaşları tipik olarak  1700 TL ile 2500 TL arasında olmaktadır. Deneyimle birlikte daha üst düzey hidrolojistler 4500 TL ile 5800 TL arasında maaş alırlar.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Çalışma saatleri normal ekstra saat içerebilir. Bir sel gibi acil durumlarda basınç altında çalışan uzun saatler gerekebilir.

Esnek çalışma saatleri olduğundan rahat iştir. Yarı zamanlı çalışma ve bilirkişi olarak alışma imkanı vardır.

Meslekten beklentiniz ne olmalı

Ofis dışı site bazlı çalışmaların miktarı roller arasında değişir. Müşteriler, danışmanlar, düzenleyici kurumlar ve paydaşlarla yapılan toplantılarda ofisten dışarı çıkılabilir.

İş genellikle iyi bir çeşitlilik sağlayan proje tabanlıdır. Projeler çoğunlukla takım tabanlı olup meslektaşları ve dış ajanslarla irtibat içerebilir.

Halen meslekte kadınlardan daha fazla erkek var. Seyahat gün içinde mümkündür. Evden uzakta geceleme çok sık görünmez. Yurtdışı müşavir firmalarda çalışabilirsiniz.

Su bilimcisi nitelikleri

Bu mesleği yapmanız için bitirmeniz gereken bölümler şunlardır:

 • İnşaat ve çevre mühendisliği
 • Ekoloji
 • Çevre yönetimi
 • Çevre bilimleri
 • Coğrafya (fiziksel bir bilim tabanı ile)
 • Jeoloji
 • Toprak ve zemin bilimi

Lisansüstü seçmeniz gereken konular ve bölümler şunlardır:

 • Su kaynakları yönetimi
 • Çevre mühendisliği
 • Çevre yönetimi
 • Taşkın risk yönetimi
 • Hidroloji ve su kalitesi
 • Su yönetimi
 • Su kaynakları

Su bilimcisi becerileri

Aşağıdakilere ilişkin kanıt göstermeniz gerekecek beceriler şunlardır:

 • Sağlam teknik bilgi
 • Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • Matematiği ve matematiksel modelleme yeteneği
 • BT programlama becerilerini iyi anlama (role bağlı)
 • Analitik beceri
 • Proje yönetimi becerileri
 • Yüksek derecede bağlılık ve kendine güdülenme
 • Mantıklı, metodik bir yaklaşım ve iyi örgütsel beceriler
 • Esnek bir çalışma yaklaşımı ve değişime adapte olma
 • Değişen durumlarla etkili bir şekilde baş etme becerisi
 • Ehliyet

Su bilimcisi iş ilanları ve iş imkanları

 • Nehirleri ve su kaynaklarını koruma sivil toplum örgütleri
 • Su tedarik şirketleri
 • Su ve kanalizasyon projeleri
 • Barajlar ve su yapıları
 • Su yapıları tasarım şirketleri
 • İçme suyu getirme projeleri ve tasarımı
 • Su ve kanalizasyon hizmetlerini veren kamu kuruluşları ve kamu hizmetleri şirketleri
 • Çevre Ajansı
 • İnşaat mühendisliği ve çevre yönetimi danışmanlık şirketleri
 • Ekoloji ve Hidroloji Merkezi
 • Şehircilik ve Çevre Bakanlığı
 • DSİ
 • Araştırma Konseyi
 • Üniversiteler
 • İlgili öğretim ve araştırmayı üstlenen eğitim kurumları
 • Yüzey ve yer altı suyunu etkileyen endüstriler
 • Tarım sektörü
 • Su kaynakları stratejilerini geliştiren ve yöneten uluslararası kuruluşlar
 • AFAD

Profesyonel mesleki gelişim

Mesleki eğitim çoğunlukla kurum içi personel, meslek kuruluşları ve dış danışmanların karışımı ile sağlanmaktadır. Deneyimli bir meslektaşımızdan danışmanlık almak ve staj yapmak faydalı olabilir.

Kariyeriniz boyunca yeni teknikleri, teknolojileri ve mevzuatları güncel tutmanız gereklidir. Mesleki organların üyelik, eğitim, ağ oluşturma ve devam eden mesleki gelişim yararlıdır.

Kariyer olasılıkları

Bir organizasyonda ilerleme ilk iki ile beş yılda sahada çalışmakla mümkündür. Yurtdışında uluslararası bir ofiste çalışma fırsatı da olabilir.

Üye olmanız gereken mesleki kuruluşlar:

 1. Su ve Çevre Yönetimi Kurumu
 2. İnşaat Mühendisleri Odası
 3. Su ve Çevre Yönetimi Kurumu

Mesleki alanda danışmanlık yapabilir, yüksek lisans yapabilir ve bilirkişi olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir