Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanı nedir? ne iş yapar maaşı görevi

Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı nedir?

İş dünyası ve liderliğinde ülkenize yardımcı olmak için yakıcı bir arzu ile karıştırmanın bir yolunu arıyorsanız sürdürülebilir kalkınma danışmanlığı sizin için uygun olabilir

Çevre, nüfus artışı, kaynak kıtlığı, iklim değişikliği ve ekosistem kırılganlığı gibi çok yönlü baskılar altındadır ve iş kararlarının sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçları vardır.

Sürdürülebilirlik danışmanı olarak rolünüz insanların, çevrenin, kalkınmanın ve başarılı işin çoğu zaman çakışan ihtiyaçları için sürdürülebilir çözümler üretmektir. İşletmelere çevre vicdanını geliştirmelerine yardım ederken aynı zamanda dünyayı ve içinde yaşayan herkesi olumlu etkileyen seçimler yaparak onlara para kazandırırsınız.

Sürdürülebilirlik danışmanı olarak çevresel konularla ilgili bilimsel ve yasal konular hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmanız ve bu bilgiyi sürdürülebilir şekilde yaşamak ve sürdürmenin yollarını etkilemek için kullanmanız gerekecektir.

Çalışma türleri

Birçok sektörde çalışabilirsiniz ancak imkânların çoğunda inşaat ve mühendislik sektörlerinde altyapı ve yapılı çevre bulunmaktadır. Projeler kentsel dönüşüm planları, ulaştırma altyapısı, endüstriyel tesisler, kara ve açık deniz petrol-doğalgaz aramaları, deniz ve kıyı projelerine kadar uzanabilir. Ayrıca konut geliştirme, tadilat ve yasaların sürdürülebilirlik danışmanlarının katılımını sağladığı izinlere katılabilirsiniz.

Arazinin ve mülkün iyileştirilmesi, restorasyonu ve yeniden kullanımı yoluyla bir projenin sahne alanının veya mevcut projelerin planlama aşamasında yer almış olabilirsiniz. Çalışmanız bir şirketin çevreye olan etkisini değerlendirmek (örneğin karbon ayak izi) ve daha sonra bu etkiyi en aza indirgemek veya sınırlı kaynakların kullanımını planlamakla ilgilidir.

İnşaatta çalışmayı seçerseniz bir binanın enerji kullanımı açısından nasıl bir performans gösterdiğine (enerji ve sıcaklık düzenlemesi için ne kadar enerji kullanıldığına ve bu enerjinin nasıl geri dönüştürüleceğine) odaklanmaya odaklanacaksınız.

Türkiye’de çalışıyorsanız Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu (BREEAM) ve Sürdürülebilir Konut Değerleme Yasası gibi ticari ve konut özellikleri için kanunların öngördüğü zorunlu değerlendirmelerden sorumlu olma olasılığınız yüksektir.

Sorumluluklar

Sürdürülebilirlik danışmanı olarak performansını ölçmek ve daha sonra iyileştirmek için müşterileri ile yakın işbirliği içinde çalışacaksınız. Bu aşağıdakilere bakmayı içerebilir:

 1. Kullanılan malzemeler, üretilen atıklar, kirleticiler ve gürültüler dahil
 2. Enerji, su, hava ve toprak yönetimi
 3. Yerel topluluklar ve eko-sistemlere etkisi
 4. Tedarikçiler ve tedarik
 5. Sürdürülebilir inşaat stratejileri
 6. Çevre mevzuatına uyumluluk

Yapmanız gereken sorumluluklar:

 1. Karbon ayak izi, enerji performansı, hava kalitesi, gürültü kirliliği ve ayrıca ekoloji araştırmaları gibi şeyleri ölçmek
 2. Araştırma yapmak ve çevresel etki değerlendirmelerini yapmak
 3. Verileri toplamak, analiz etmek ve bulgularınızı göstermek için raporlar üretmek
 4. Bulgularınızı müşterilere sunmak
 5. Müşterilerin çevre yasalarında öngörülen düzenlemelere nasıl karşılık verebilecekleri konusunda tavsiyeler verin
 6. Teknolojileri önermek ve sürdürülebilirlik için en uygun maliyetli ve faydalı yolları açıklamak.
 7. Enerji maliyetlerini düşürmek, daha akıllı su kullanımı, atık azaltmak ve karbon emisyonlarını düşürmek için alternatif enerji kaynaklarına geçmeyi içerebilir
 8. Güncel araştırma ve mevzuat ile ilgili yayınlarla ilgili sosyal medya gruplarını takip ederek veya konferanslara katılmakla güncel kalmak
 9. Potansiyel müşterilerin belirlenmesi teklif belgelerinin hazırlanması, kaynakların ve bütçelerin son tarihte yönetilmesini içeren projeleri yönetimi

Maaş

Maaş aralıkları 2500 TL ile 6000 TL arasında değişmektedir. Devlette işe girdiğinizde 4250 TL maaş alırsınız.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Çalışma saatlerinizin Pazartesiden Cumaya kadar saat 9’dan akşam 5: 30’a kadar olması muhtemeldir. Seyahat etmeniz ve çeşitli şeyler katan site ziyaretleri yapmanız gerekebilir. Gece mesaileri beklenebilir.

Kariyeriniz ilerledikçe daha fazla ofiste bulunmanız muhtemeldir ancak eğitim sırasında çevresel değerlendirmeler yürüterek ve tavsiyelerde bulunmak için çok fazla zaman harcayabilirsiniz.

Meslekten beklentiniz ne olmalı

Topluluklara ve gerçekleştirmekte olan çevreye gerçek bir fark yaratabileceksiniz. Sektör genç, dinamik ve mevzuatla çalışmalarınızın etkisini artıran önem kazanıyor.

Oldukça yeni bir iş alanı olduğu için bu iş alanına girmek zaman alabilir. Birçok organizasyon sürdürülebilir kalkınma danışmanlığı istihdam etmeyi düşünmemiştir.

Bu kariyerle ilgili oldukça fazla sayıda konuşma var. Bir kitleye iletişim kurmak ve sunum yapmaktan emin olmanız gerekir.

Kanunun söylediği bir müşterinin ne yapmak istediği ve çevre için en iyi olanın dengesi arasında bir denge bulmak zor olabilir. Bu durum özellikle de şirketler potansiyel olarak sürdürülebilirlik için büyük bir etki yapmayı seçtikleri zaman sinir bozucu olabilir. Onları aksine ikna etmek her zaman mümkün değildir.

Nitelikler

Bu mesleği yapmanız için bitirmeniz gereken bölümler:

 • Biyoloji
 • Bina ve inşaat yönetimi
 • İşletme ve yönetim çalışmaları
 • İnşaat mühendisliği
 • Çevre bilimi
 • Mülk yönetimi
 • Coğrafya
 • Jeoloji
 • Kentsel planlama

Beceri

İhtiyacın olacak beceriler:

 • Kurumsal ve iş fikirli olma gereksinimi ile çevreye olan bağlılığınızı dengeleme becerisi
 • Çevre konularını rasyonel olarak açıklamak, keşfetmek ve tartışmak için mükemmel iletişim becerileri
 • İnsanları değiştirmeye ve insanı fikirinizi kabul etmeye direnişi ikna becerileri
 • Çeşitli paydaşlara bilgi sunma güveni
 • Müşteri atölye çalışmasına öncülük etmek ve endüstri olaylarında şirketi temsil etmek
 • Proje yöneticileri ve yükleniciler gibi bir dizi insanla ilişki kurma becerisi
 • Sürdürülebilirlik konularında müşteri beklentilerini yönetme olanağı
 • Baskı altındaki çalışma esnekliği değişen mevzuat, proje ve program talebine yanıt verme
 • Çevre sorunları hakkında bilgi aynı zamanda teknolojik çözümler
 • İlgili çevre mevzuatı, politika ve rehberlik
 • Bir bütçeyi yönetmek, sağlık ve güvenlik gibi pratik konularla başetmek için proje yönetimi becerileri
 • Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri
 • Düşünmenizi ve fikirlerinizi yaymayı sağlamak
 • Nicel ve nitel verileri analiz etmek, yorumlamak, araştırma yapmak, rapor yazmak, tavsiyelerde bulunmak için mükemmel aritmetik becerileri

İş ilanları ve iş imkanları

 • Çevre hayır kurumları
 • Eko projeler
 • Alternatif enerji
 • Bina tasarımı ve proje yönetimi
 • Sürdürülebilir topluluk programları
 • Değişim ve Gelişim Ajansları
 • İnşaat ve mühendislik organizasyonları
 • Özel sektördeki hem büyük hem de küçük kuruluşlarda birçok fırsat bulacaksınız
 • İş yönetim, çevre ve sürdürülebilirlik danışmanlıkları gibi uzman danışmanlık firmaları
 • Üniversiteler
 • Yerel belediye yönetimleri
 • Türkiye Kalkınma Ajansı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Profesyonel mesleki gelişim

İşinizde çok şey öğreneceksiniz ve meslek için eğitim çok faydalıdır. Eğitim, çevresel yönetim sistemlerinin (EMS) kullanımı ve uygulanmasının yanı sıra kirleticilerin, karbon ayak izinin veya enerji kullanımının değerlendirilmesi ve ölçülmesi etrafında olabilir.

Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) ve Sürdürülebilir Konutlar için belirli değerlendirmeler konusunda eğitileceksiniz.

Kariyer olasılıkları

Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı nispeten yeni bir alandır ve sürdürülebilirlik danışmanı gibi uzman rolleri daha yeni belirlenmiştir. Birçok organizasyon sadece bir Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı kullanılması yararlı olabileceğini fark etmeye başlamış durumda. Bu roller için rekabetin yüksek olduğu anlamına gelmekle birlikte çevresel konuların daha karmaşık hale gelmesi ve mevzuatın giderek sürdürülebilir kalkınma üzerinde yoğunlaşması nedeniyle sürdürülebilir kalkınma danışmanlığına  olan talep artacaktır.

İlk birkaç yıl boyunca çevresel değerlendirmeler yapmak ve yerinde çalışmak için çok fazla zaman harcarsınız. Deneyimle baştan sona kadar küçük projeler için tam sorumluluk almanız istenebilir.

Bir danışmalık ile kalmayı ve orada ilerlemeyi ya da belki daha önceki bir müşteri için şirket içi bir rol üstlenmeyi seçebilirsiniz. Kamu sektöründe politika yapmaya veya serbest çalışmaya ve bağımsız olarak kurulmaya karar verebilirsiniz.

Gençler için sorumluluk alabileceğiniz kıdemli bir role girmeniz genelde yaklaşık beş yıl sürecektir. Daha büyük projeleri yönetir ve potansiyel müşterilerle ilişkiler kurarsınız.

Üst düzeyde yeterli deneyime sahip olduğunuzda ana seviyeye geçebilir ve burada birden fazla önemli sürdürülebilirlik projesinden tam sorumluluk alacağınız sürdürülebilirlik uzmanlarından oluşan bir ekibe liderlik edeceksiniz. Yeni hizmetler ile ürünler geliştirerek ihaleleri hazırlayacak ve işinizi büyüteceksiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir