Ticari konut araştırmacısı nedir ve ne iş yapar

Ticari konut araştırmacı nedir?

Mülkiyetle ilgileniyorsanız ve bir etki yaratma şansı istiyorsanız bir araştırmacı olarak kariyer sizin için uygun olabilir.

Ticari konut araştırmacı hem özel hem de kamu sektörlerinde konut ve ticari mülklerin tüm yönlerini ele almaktadır. Ana faaliyetler arazinin ve mülkün yönetimi, satın alınması veya kiralanmasının yanı sıra mülk değerlemesi ve mülkün ölçülmesi ile ilgilidir.

Bir araştırmacı olarak bir satış sırasında aracı, broker veya açık artırma yapabilir ve ev sahipleri ile kiracılar arasında sözleşme müzakereleri yürütebilirsiniz.

Ticari konut araştırmacısının türleri

Ticari ya da konut mülkiyetinde uzmanlaşmanın yanı sıra aşağıdaki alanlardan birinde uzmanlaşmış olursunuz:

 1. Danışmanlık
 2. Gelişme
 3. Yatırım
 4. Yönetimi
 5. Planlama

Sorumluluklar

Ticari konut araştırmacısı olarak şunları yapmanız gerekecek:

 • Yerel mülk pazarı hakkında uzman bilgi ve farkındalık uygulayarak değerli mülkler sahaların ve binaların doğru ölçümlerini yapın
 • Ekonomik canlılık ve çevresel etki bakımından önemli bir gelişmenin etkisini değerlendirmek
 • Arazi satın almak ve güvenli fon sağlamak
 • Yeşil alandan vakıflara ve tamamlanan binalara kadar kalkınmanın her aşamasında siteleri ziyaret edin
 • Kira incelemeleri, yatırım potansiyeli, ipotek ve diğer amaçlar için değerleme, pazarlanabilirlik ve bina araştırması gibi amaçlarla mülkiyetle ilgili ayrıntılı raporlar yazmak
 • Kira gibi konularda sözlü ve yazılı olarak güvenle görüşme
 • Mülkler ve siteleri müşteriler adına satmak ve satın almak
 • Ev sahibi ve kiracı görüşmeleri için uygun yasayı uygulamak, sağlık ve güvenlik düzenlemelerini uygulamak
 • İş oranları, sermaye vergileri, satın almalar ve elden çıkarma özelliklerini değerlendirmek
 • Müşterileriniz için büyük mülk portföylerini yönetmek ve onlara bireysel yatırımların alım satımı konusunda danışmanlık yapmak (yatırım konusunda uzmanlaşmışsanız)
 • Ev sahibinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için her ev sahibi adına her türlü mülk idare etmek
 • Kiracılığın koşullarına uyulmasını sağlamak, kiralar toplamak ve bina bakımı ve onarımını ele almak (yönetim konusunda uzmanlaştıysanız)
 • Karayolları ve yapısal mühendisler, şehir planlamacıları ve mimarlar gibi diğer profesyonellerle yeni gelişmeleri değerlendirirken yakından çalışmak

Maaş

Tipik başlangıç ​​maaşları 2300 TL ile 3000 TL arasında değişir. Deneyimli bir konut araştırmacısının ortalama maaşı 4600 TL civarındadır.

Rakamlar sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Çalışma haftası genellikle 40 saattir ancak özel sektörde çalışıyorsanız düzenli olarak ekstra saatler yapmanız beklenir ve bunlar hafta sonları içerebilir.

Son tarihleri ​​karşılamak, müşterileri ile iletişim kurmak veya diğer profesyonellerle iletişim kurmak zorunda olduğunuzda özel sektörde ortalamanın üzerinde çalışma saatleri gereklidir. Aynı zamanda kariyerinizde ilerleme kaydetmeniz gerekir. Farklı firmaların kültürlerinde bazı değişiklikler olabilir.

Kamu sektöründe çalışma saatleri genellikle düzenli olacak ve esneklik temelinde olabilir. Ağ kurma ve kişisel irtibat kurma kamu sektöründeki araştırmacılar için daha az zaman almaktadır.

Kariyer sonları mümkündür ancak yasal ve pazar gelişmelerine ayak uydurmanız gerekir.

Meslekten Beklentiniz Ne Olmalı

İş ofis merkezli olmakla birlikte ofiste çok fazla zaman geçirmekte, toplantılara katılmakta, siteleri ziyaret etmekte ve müşterileri ile toplantı yapmaktadır.

Kıyafet kodu zekice olma eğilimindedir ve araştırmacıların siteleri ziyaret ettikleri zaman bile akıllı bir şekilde giyinmeleri beklenmektedir.

Bireysel istihdam ve serbest çalışma sıklıkla özellikle nitelikli ve deneyime sahip deneyimli araştırmacılar için mümkündür ve evden çalışma olanağı vardır. Bu fırsatlar tüm çalışma alanlarında ancak özellikle değerlemede ortaya çıkabilir.

Bir iş günü içerisinde seyahat sıktır ve geceleme evden uzak kalmayı içerebilir.

Nitelikler

Bu mesleği yapmanız için bitirmeniz gereken bölümler şunlardır:

 • Yapı inşaat yönetimi
 • Yapı ölçümü
 • İnşaat yönetimi
 • Mülk yönetimi
 • Tesis Yönetimi
 • Miktar ölçümü

Beceri

Göstermeniz gerekecek beceriler:

 • Araştırma mesleği için coşku ve taahhüt
 • İyi sözlü ve yazılı iletişim
 • Mükemmel kişilerarası becerileri
 • Müzakere becerileri
 • Aritmetik
 • Sorumluluk almaya ve kendi inisiyatifinize göre hareket etmeye hazır
 • Bir takımın bir parçası olarak çalışma yeteneği
 • Baskı altında sakin kalma yeteneği
 • Kendi kararınıza güven
 • Mesleki irtibat ağını kendine güvenle geliştirme ve sürdürme becerisi
 • Ehliyet

İş İmkanları ve İş İlanları

 • Gayrimenkul iş piyasası
 • Küçük işverenler
 • Kamu sektörü
 • Yerel yetkililer
 • Belediye ve Valilikler
 • Bölgesel kalkınma ajansları
 • Üniversiteler
 • Hükumet departmanı
 • Konut dernekleri
 • Gayrimenkul değerleme ofisi
 • Ticari emlak sektörü
 • Büyük özel ölçme uygulamaları
 • Konut inşaat şirketleri
 • Mülk geliştiricileri
 • Finansal, emeklilik fonu ve sigorta kurumları
 • Büyük zincirler, bankalar, demir yolları ve büyük miktarda toprağa sahip mülk sahipleri
 • Büyük kurumsal organizasyonlar
 • Konut emlak piyasası
 • Büyük emlak acenteleri zincirleri
 • Kamu sektörü
 • Hastaneler

Profesyonel mesleki gelişim

Bir stajyer araştırmacı olarak bir işi sağladıktan sonra daha sonra kiralanmış statüye ulaşmak için çalışabilirsiniz. Bu şirketlere ve müşterilere eğitim gördüğünüzü mümkün olan en yüksek standartta gösterecek ve promosyon ve ücret artış fırsatlarına izin verecektir.

Başarı kayıtları ve seyir defterleri aracılığıyla eğitimlerinizi kanıtlamanız gerekir ve bir değerlendirme mülakatını tamamlamanız gerekir.

Daha üst düzeylerde, iş ve yönetim becerilerini anlamak için araştırmacılar için artan bir ihtiyaç vardır.

Kariyer olasılıkları

Bir araştırmacı olarak daha fazla deneyim kazanmak ve becerilerinizi genişletmek için işverenleri taşıyabilirsiniz. Özel sektörde farklı deneyimler kazanmak için farklı boyut uygulamaları için çalışabilirsiniz.

Bazı büyük kuruluşlar önemli miktarda mülkiyete sahip olabilir veya mülkiyetle ilgili gelişmeler konusunda anlaşabilirler.

Genellikle ya ticari ya da konut ölçme konusunda uzmanlaşmış olacaksınız ve normalde o alan içinde kalacaksınız. Araştırmacılar özel sektör ile kamu sektörü arasında hareket etmeleri nadirdir.

Büyük bir özel sektör firmasında çalışıyorsanız ortak ya da maaşlı ortak olma fırsatınız olabilir. Kar doğrudan paylaşacağınız bir öz sermaye ortağı olmak için şirkete para yatırmak için davet edilebilirsiniz.

Deneyim kazandıktan sonra kendi başına iş kurmaktan ya da evden ya da diğer araştırmacılarla ortak çalışarak tek bir tüccar olarak yönetmek oldukça uygundur.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir