Topluluk eğitim görevlisi ne iş yapar? görevi maaşı iş imkanları

Topluluk eğitim görevlisi nedir?

İnsanlara öğrenmeye ve becerilere erişmeye yardımcı olmak için bir tutkunuz varsa topluluk eğitim görevlisi olarak çalışmak sizin için idealdir.

Topluluk eğitim görevlisi olarak göreviniz eğitim fırsatlarını katılımı organize etmek ve bunları tanıtmaktır. Bunlara okuma yazma ve aritmetik becerileri, yaşam becerileri ya da bütçeleme, pişirme, bir bilgisayarın nasıl kullanılacağını öğrenmek gibi pratik beceriler dahildir.

Farklı topluluklarda topluluk merkezleri, çocuk merkezleri, kütüphaneler gibi mekanlarda çalışabilirsiniz.

Topluluk eğitim görevlileri kurs sağlayıcıları ile işbirliği içinde çalışırlar. Konut desteği ve yardım hizmeti veren kişilerle yoğun ilişki içindedir.

Genelde sosyal yoksulluk veya yüksek işsizlik alanlarında çalışacaksınız.

Topluluk eğitim görevlisi sorumlulukları

Faaliyetler geniş çapta olup işveren ve sektör türüne bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir.

Görevler genelde şunları içerir:

 • Dernekleri, ebeveyn grupları, gençler gibi bireysel topluluk grupları ile etkileşim kurmak
 • İhtiyaçları belirlemek ve temin etme yollarını belirlemek
 • Potansiyel öğrenicilere, öğrenmeleri için mevcut engelleri aşmalarına yardımcı olmak
 • Öğrenme planları oluşturmak için bireylerle birlikte çalışmak
 • Hizmet sunucularıyla işbirliği içinde hizmet planlarını ve öncelikleri belirlemek
 • Örgün sınıflar yoluyla bireysel öğrenmeyi teşvik etmek
 • Topluluk veya gönüllü grupların gelişimini destekleyerek topluluk kapasitesinin geliştirmek
 • Gönüllülerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek
 • Topluluk projeleri için kaynak sağlama ve finansman
 • Bütçeleri tahsis etmek ve izlemek
 • Danışma organlarına ve yönetim gruplarına raporlar sunmak
 • Personel ve gönüllüleri yönetmek

Topluluk eğitim görevlisi maaşı

Kamu sektöründe başlangıç ​​maaşları 2300 TL ile 2800 TL arasındadır.

Özel sektörde çalışanlar için maaş aralığı 2800 TL ile 3200 TL arasında değişmektedir.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Çalışma saatleri genellikle haftada 37 ila 40 saat arasındadır. Saatler genellikle esnek ancak birçok sözleşme akşam ve / veya hafta sonu çalışmayı gerektiriyor.

Yarı zamanlı çalışma için iyi fırsatlar var. İş uzun vadeli gelişimsel doğası nedeniyle sinir bozucu olduğunu hatırlatmalıyız.

Meslekten beklentiniz ne olmalı

Çalışma genel olarak büro bazında örneğin bir kolej, topluluk merkezi, okul veya belediye ofisinde olmaktadır.

Müşterileri veya eğitim sağlayıcılarını karşılamak için seyahat eden, sınıfları gezen, toplantılara katılan kişiler olursunuz.

İş çoğu zaman engeller aşmak ve öğrencileri meşgul etmek için hassasiyet, yaratıcılık ve kararlılık gerektirir. Başarıya ulaşılmadan önce gerilmeye ve strese hazır olun.

Devlet kurumlarında çalışanlar ise evde yoksun olanlar, madde bağımlılığı olanlar, suç işleyen failler, aile içi şiddet görenlerle meşgul olur.

Evden uzakta kalmak, yurtdışı iş seyahatı, gecelemek çok nadirdir.

Topluluk eğitim görevlisi nitelikleri

Bu çalışma alanı tüm konulardan mezun olanlara açık olsa da aşağıdaki bölümleri bitirmiş olmanız gerekmektedir:

 • Toplum gelişimi
 • Toplum eğitimi
 • Eğitim çalışmaları
 • İngilizce veya iletişim çalışmaları
 • Sosyal Bilimler
 • Sosyoloji veya sosyal politika
 • Spor gelişimi
 • Gençlik çalışması

Topluluk eğitim görevlisi beceri

Göstermeniz gerekecek beceriler şunlardır:

 • Mükemmel kişilerarası iletişim becerileri
 • Farklı geçmişlerden gelen çeşitli insanlarla ilişki kurma, motive etme ve empati etme becerisi
 • Eşitlik ve çeşitliliğe açık bir saygı
 • Farklı değer temellerinin anlaşılması
 • Kalıcılık ve direnç sonuçlarını hemen almak zordur
 • Bir grup oluşturabilmek
 • Bağımsız çalışma, karar verme ve inisiyatif kullanma becerisi
 • İyi planlama ve örgütsel beceriler
 • yaratıcılık ve problem çözme yeteneği
 • İnsanlara engel olan sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olmak
 • Esnek bir yaklaşım ve değişimle başa çıkma becerisi
 • Karmaşık bilgileri yorumlama, iletişim kurma ve uygulama kabiliyeti
 • Mevcut uygulama üzerinde yapıcı bir şekilde yansıtma ve buna göre uyarlanma kabiliyeti
 • Farklı toplulukları değerlendirebilmek ve ulaşılmazı zor gruplara ulaşmak

Topluluk eğitim görevlisi iş imkanları ve iş ilanları

 • Üniversite kariyer hizmetleri
 • Gönüllü sektörde
 • Kamu sektöründe
 • Yerel yönetim devlet organlarında
 • Yerel yetkililer ve birimler
 • Yüksek eğitim okulları ve kolejler
 • İşçi Eğitim Kurumu
 • İŞKUR
 • Gençlik ve toplum kuruluşları ve vakıfları
 • Spor kulüpleri
 • Orkestralar
 • Tiyatrolar
 • Galeri ve müzeler
 • Organizasyonlar
 • Bakım evleri ve yetiştirme yurtları
 • Hayat boyu öğrenme birimleri
 • Sosyal yardım kuruluşları
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Aile öğrenimi programları
 • Mesleki eğitim ve yaşam becerilerinin geliştirilmesine teşvik eden programlar
 • Belirli bir müşteri grubuyla eğitim uzmanı alanında çalışabilirsiniz
 • Sosyal hizmet, topluluk hizmetleri ve evsizler ile ilgili projeler
 • Mültecilere yardım hizmeti veren kuruluşlar

Profesyonel mesleki gelişim

Bölgesel kalkınma ajansları tarafından finanse edilen kurslara ve eğitimlere katılınız. Aşağıdaki alanlarda üye olunuz ve ders kurs arayınız.

 • Ulusal Gönüllü ve Topluluk Faaliyetleri Birliği
 • Yetişkinler için Sürekli Eğitim Enstitüsü
 • Toplum çalışmaları ve / veya eğitim alanlarında Yüksek Lisans dersleri kariyer gelişimi için değerlidir.
 • İŞKUR

Kariyer olasılıkları

Topluluk eğitimi çok çeşitliyken terfi etmeyi düşünmeden önce bir dizi topluluk eğitiminde bilgi birikimi sağlamalısınız.

İlerlemeniz ve görev şeması şu şekilde olacaktır:

 • Toplum eğitim görevlisi
 • Kıdemli topluluk eğitim görevlisi
 • Ana eğitim görevlisi
 • Alan ekibi lideri

Topluluk eğitimine olan ilginin artması personelin eğitim açığını da doğurmuştur. Bu alanda eğitmen ve danışman olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir