2 Yıllık BölümlerSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ruh Sağlığı Hemşireliği Bölümü Nedir

Ruh sağlığı hemşiresi ne iş yapar

Zihinsel sorunları olan hastalara bakan ruh sağlığı hemşirelerinin gözlem ve empati yetenekleri ileri seviyede olmalıdır.

Akıl sağlığı hemşireleri çeşitli zihinsel sağlık durumlarından mustarip insanlara destek sağlarlar. İş, hastanın hastalıklarından kurtulmasına ya da olumlu bir yaşam sürdürebilmesi için onu yardım sağlamanız gerekir

Çocuklu ya da yaşlı insanlarla veya yeme bozuklukları gibi belirli sorunu olan insanlarla çalışmakta uzmanlaşabilirsiniz. Çalışma genellikle psikiyatrlar, psikologlar, mesleki terapistler, pratisyen hekimler, sosyal hizmet uzmanları ve diğer sağlık uzmanlarıyla irtibat kurarak çok disiplinli ekipler halinde yürütülür.

Çalışma ortamları:

 • Hasta evleri
 • toplum sağlık merkezleri
 • Hastane poliklinik bölümleri;
 • Uzman birimler
 • Güvenli konut birimleri

Sorumluluklar

Zihinsel sağlık hemşiresinin katılması ve yapması gereken sorumluluklar:

 1. Hastalarıyla ilgili sorunları değerlendirmek, konuşmak, bakımını planlamak ve sunmak
 2. İhtiyaçlarını ve endişelerini dinlerken hastalarla ilişkiler kurmak
 3. Enjeksiyonlar da dahil olmak üzere ilacın doğru şekilde verilmesini sağlamak ve tedavinin sonuçlarını izlemek
 4. Sıkıntıya uğramış hastalara tehdit oluşturmayan bir şekilde tepki vermek ve sıkıntı kaynaklarını anlamaya çalışmak
 5. İnsanların duygularını ve davranışlarını yönetmelerine yardımcı olmak için ‘de-escalation’ tekniklerini uygulayarak hem bireysel hem de diğer sağlık profesyonelleri ile beraber çalışmak
 6. Depresyon ve anksiyete için bilişsel davranış terapisi gibi kanıta dayalı bireysel terapisini yapmak
 7. Hastaların sosyal becerilerini geliştirmeye ve tecrit duygularını azaltmaya yardımcı olacak toplumsal olayları organize etme
 8. Hasta kayıtlarını hazırlamak ve muhafaza etmek
 9. Hasta bakım planları ve risk değerlendirmeleri üretmek
 10. Belirli bir ayara veya hasta grubuna uygun yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamak
 11. Hasta aileleri ve bakıcılarla birlikte çalışarak onları ve hastayı zihinsel sağlık sorunları hakkında eğitmeye yardımcı olmak
 12. Evdeki hastaları ilerlemelerini izlemek ve güvenlik ve refah açısından risk değerlendirmeleri yapmak
 13. Hastalar, akrabaları ve diğer profesyonellerle irtibat kurmak
 14. Hasta bakım planlarını gözden geçirmek ve izlemek için düzenli toplantılara katılmak
 15. Hastaların kendilerine veya başkalarına zarar verme riskinin olup olmadığı ve tespit edilmesi

Maaş

Yeni nitelikli hemşire maaşları 4000 tl ile 6000 tl arasında aylık maaşları değişmektedir. İlerledikçe gruplar halinde çalışmaya başlayacaksınız. En tecrübeli hemşireler 8000 tl arasında maaşları değişir. Sağlık kariyerlerinden gelir verileri yalnızca bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Çalışma saatleri genellikle haftada 37.5 saattir. Buna akşamlar, hafta sonları ve resmi tatiller de dahildir. Konut ve hastane koşullarında genellikle vardiyalı çalışma tipik olmak üzere 24 saat bakım gereklidir.

Bazıları acil durumlar için çağrı amaçlı görev yapmalarına rağmen hemşirelerin düzenli çalışma saatleri vardır.

Meslekten Beklentiniz Ne olmalıdır

Zihinsel sağlık bakımının büyük çoğunluğu topluluk temelli olup bazı işlevler sağlık bakımı veya sosyal yardım asistanları tarafından sağlanmaktadır.
İş imkanları kentsel alanlarda görülür. Çocuk ve gençlerin zihinsel sağlık hizmetleri , yatalak tedavi hizmetleri gibi spesiyal durumlarda bazen beceri sıkıntısı çekebilirsiniz.

Olumlu bir iş / yaşam dengesi, kişisel taahhüt düzeyinin ve çalışma düzeninin sürdürülmesi zor olabilir. Ayrıca dikkate alınması gereken zihinsel sağlıkla ilgili şiddet riski vardır ancak size gerginliğin oluşumunu tanımlama ve onu yayma becerileri öğretilecektir.

Vardiya ve geceleme şeklinde çalışma olursa sizlere önceden haber verilecektir. Çalışma günü boyunca seyahat edebilirsiniz.

Nitelikler

Sağlığı hemşiresi olarak çalışmak için Hemşirelik ve Ebelik Konseyi’ne kayıtlı olmanız gerekir. Hemşirelik programları dört disiplinde ele alınabilir:

 1. Yetişkin
 2. Çocuk
 3. Öğrenme güçlüğü
 4. Akıl sağlığı

Eğitim genelde dört yıldır.  İlk yılları hemşirelik alanlarını kapsayan ortak temel modüllerini ve seçme derler olarak eğitim alınır. Programın yarısı ise hastalarla ve ailelerle doğrudan çalışma deneyimi kazandıran klinik uygulamalarında geçer.

Yaşam ve tıp bilimi, sosyal hizmet veya psikoloji gibi başka bir sağlıkla ilgili konularda eğitiminiz varsa akreditasyonuna sahip olmalısınız.

Tüm hemşirelerin sağlıklı olması ve iyi karakter şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Cezai bir mahkumiyetiniz varsa mesleği yapamayabilirsiniz.

Beceri

Göstermeniz gerekecek ana beceriler:

 • Hastaları değerlendirmek için mükemmel gözlem becerileri;
 • Güç, dayanıklılık ve fiziksel uygunluk
 • Hastalar ve aileleri ile iletişim kurmada mükemmel iletişim becerileri
 • Zor koşullarda sakin ve çabucak düşünme yeteneği
 • Duygusal direnç ve ön yargısal olmayan bir yaklaşım
 • Hızlı karar vermede beceri
 • Zaman ve stres yönetimi
 • Hastalarla empati kurma durumu
 • Zihinsel sağlıkla ilgili sosyal stigmanın üstesinden gelmeyi öğretmek

İş deneyimi

İlgilendiğin ve meslekte yararlı olacağını düşündüğün kurslara gitmen işe alınmada her zaman yararlı olacaktır. Bir hastanede veya zihinsel sağlık yardım merkezlerinde gönüllü çalışman faydalı olacaktır. Başkalarına bakmayı gerektiren herhangi bir iş deneyimi de yardımcı olacaktır.

İşverenler

Bazı çalışmalar zihinsel sağlık ve güvenli hastanelerde yapılırken, çoğunluk toplulukta aşağıdakileri de içeren çeşitli ortamlarda kurulmuştur:

 1. Topluluk zihinsel sağlık merkezleri
 2. Yaşlılar için bakım evleri
 3. Aile terapisi, değerlendirme ve rehabilitasyon üniteleri
 4. Hastanelerde akut servisler ve ayakta tedavi departmanları
 5. Özel klinikler
 6. Cezaevlerinde
 7. Telefon yardım hatları
 8. Zihinsel sağlık yardımları dernekleri
 9. Silahlı Kuvvetler
 10. Sosyal hizmetler, yerel yönetim departmanları veya diğer ajanslar

Profesyonel mesleki gelişim

Hastalara bakım verme, ekipleri yönetme ve eğitme gibi 450 saat uygulama stajı tamamlanmalıdır. Konferanslara, eğitim kurslarına ve etkinliklere katılabilirsiniz.

Klinik uygulama, geliştirme ve liderlik gibi konularda kurslara katılınız. Yüksek lisansta hemşirelerin eğitim ve gelişimlerine teşvik verilmektedir.

Kariyer olasılıkları

Kariyer ilerlemesi; alkol veya madde bağımlıları, adli psikoloji, psikoterapik müdahaleler, suçlular, çocuklar ile gençlerin rehabilitasyon edilmesi alanında gelişir.

Öğretim görevlileri hastalara bakım vermeye devam eder.

Bir ekibe danışmanlık ve  yürütme desteğiyle katılmak mümkündür. Finansal ve personel konularını da içeren kararlar verirler.

Hastanelerde ve yerleşim yerinde hemşire müdürü veya hemşire danışmanı gibi roller üstlenirsiniz. Bu pozisyonlar için büyük olasılıkla master seviyesine ve ilgili deneyime sahip olmak gerekir.

Özel ve bağımsız sağlık sektörlerinde artan fırsatlar var. Sosyal hizmetler, hapishane hizmeti, gönüllü kuruluşlar veya konut huzurevlerinde rol almaya karar verebilirsiniz. Bir dizi ülkelerde çalışma fırsatları vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir